Hỗ trợ cho máy tính Sony VAIO®

Hỗ trợ nâng cấp Windows 10 từ Sony sẽ khác nhau tùy theo từng dòng máy

Hướng dẫn nâng cấp và Driver/Ứng dụng

Hệ điều hành gốc của máy tính Thông tin nâng cấp Hướng dẫn nâng cấp & Driver/Ứng dụng
Windows 8.1 cài đặt sẵn
Nhấn vào đây để biết các dòng máy áp dụng
Nhấn vào đây Nhấn vào đây
Windows 8 cài đặt sẵn
Nhấn vào đây để biết các dòng máy áp dụng
Nhấn vào đây Nhấn vào đây

Thông tin giới hạn và các vấn đề

Hệ điều hành gốc của máy tính Thông tin nâng cấp
Windows 7 SP1 cài đặt sẵn
Nhấn vào đây để biết các dòng máy áp dụng
Nhấn vào đây

English | 한국어 | 繁體中文 | العربي | Français | ‪Português | ไทย | Tiếng Việt

Cập nhật lần cuối vào ngày Tháng 11/2015

Microsoft đang cung cấp một bản nâng cấp* cho Windows 10.


Bản cung cấp áp dụng cho các thiết bị Windows được nâng cấp trong năm đầu tiên*.


Lấy thông tin bản cung cấp chi tiết từ Microsoft*.

*Khuyến mãi kết thúc ngày 29 tháng 7 2016.