Những hạn chế khi nâng cấp

Hãy đọc về những hạn chế

Sau khi bạn sử dụng VAIO Update dành cho công cụ Windows 10 Upgrade và nâng cấp từ máy tính dùng Windows 8.1 lên Windows 10, các tính năng đã có sẵn trên máy tính Sony VAIO của  bạn được liệt kê bên dưới, có thể không hoạt động như bình thường hoặc có thể bị gỡ bỏ.


Lưu ý: Thông tin này áp dụng cho các máy tính Sony VAIO có phiên bản gốc với các tính năng này và đã được nâng cấp lên Windows 10 ( Build 10240).


Những hạn chế trên máy tính của bạn

 • Tính năng Multi-touch gesture
  Tính năng nhấp chuột đa chạm (multi-touch gesture) không được hỗ trợ trên Windows 10. Thiết lập tính năng chuột đa chạm (multi-touch gesture) sẽ bị vô hiệu hóa và gỡ bỏ khỏi VAIO Control Center trong quá trình nâng cấp cho các hệ thống từ phiên bản gốc với tính năng này.

 • X-Reality
  X-Reality không được hỗ trợ trên Windows 10. Thiết lập X-reality sẽ bị vô hiệu hóa và gỡ bỏ khỏi VAIO Control Center trong quá trình nâng cấp cho hệ thống từ phiên bản gốc với tính năng này.

 • Pin tăng cường
  Trên các dòng máy SVP1122/SVP1322, tình trạng của pin gắn kèm theo máy và pin tăng cường bị  hoán đổi trong giao diện người dùng của Windows 10. Đây là một hạn chế trong Windows 10 nhưng không ảnh hưởng đến chức năng của pin.

Những hạn chế trên các ứng dụng của Sony

 • Các ứng dụng Windows Store của Sony
  Ứng dụng độc quyền của Sony sẽ không được hiển thị thông qua tính năng tìm kiếm hoặc trình duyệt web trong Windows Store do một giới hạn của Windows 10:
  - Album by Sony
  - Music by Sony
  - PlayMemories Mobile
  - Socialife
  - TV SideView
  - VAIO Care
  - VAIO Clip
  - VAIO Message Center
  - VAIO Paper
  - VAIO Remote control
  - VAIO Scan
  - VAIO Tabletop

 • Mạng xã hội
  Tên ứng dụng không được hiển thị trên tile màn hình Start.

Những hạn chế trên các ứng dụng của bên thứ ba

 • CyberLink PowerDVD
  Trên các dòng máy SVT2122/SVF1432/SVF1532, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện khi đang cố phát lại một bộ phim Blu-ray Disc™ bằng PowerDVD với Miracast.

 • Iolo Program Accelerator
  Iolo Program Accelerator không tương thích với Windows 10 và không thể sử dụng được trong Windows 10.

 • Intel Experience Center
  Intel Experience Center sẽ không được hỗ trợ trong Windows 10 bởi Intel. Hệ điều hành phiên bản gốc với IEC sẽ có các tính năng bị gõ bỏ trong quá trình nâng cấp.

 • Intel Smart Connect Technology
  iSCT không hoạt động chính xác trong Windows 10 và bị gỡ bỏ trong quá trình nâng cấp VAIO. Hệ điều hành phiên bản gốc với iSCT sẽ có các tính năng bị gỡ bỏ trong quá trình nâng cấp, tuy nhiên, một dấu chấm than màu vàng có thể xuất hiện trong Device Manager như là một tác dụng phụ.

 • Ứng dụng Windows Store
  Các cửa sổ ứng dụng About có thể không hiển thị chính xác do một hạn chế trong Windows 10.

 • Ghi chú Note Anytime
  Trên dòng máy SVD1323, sau khi khởi động lại từ chế độ ngủ đông, các nội dung của ghi chú không hiển thị. Ứng dung sẽ cần phải khởi động lại để giải quyết vấn đề.

 • Ứng dụng Doodle God Free
  Nếu máy tính VAIO Sony không ở chế độ máy tính bảng, giao diện người dùng của ứng dụng sẽ có màu đen và cửa sổ sẽ tự động đóng lại do một hạn chế trong Windows 10.