TV LCD BRAVIA®  các dòng X/W/S 2013 và 2014 được cài đặt ứng dụng Skype

 

32 inch 40 inch 42 inch 46 inch
KDL-32W674A
KDL-32W700B
KDL-40W600B KDL-42W674A
KDL-42W700B
KDL-42W804A
KDL-46W704A
KDL-46W904A
KDL-46W954A

47 inch 48 inch 49 inch 50 inch 55 inch
KDL-47W804A
KDL-48W600B
KD-49X8500B KDL-50W704A
KDL-50W800B

KD-55X8500B
KD-55X8504A
KD-55X9000B
KD-55X9004A
KDL-55W800B
KDL-55W804A
KDL-55W904A
KDL-55W954A

60 inch 65 inch 70 inch 85 inch
KDL-60W600B
KD-65X8500B
KD-65X8504A
KD-65X9000B
KD-65X9004A

KD-70X8500B

KD-85X9500B

 

Back to Top