ធ្វើឱ្យក្តីសុបិននៃការផលិតភាពយន្តរបស់អ្នកក្លាយជាការពិត

នៅក្នុងពិភពនៃការផលិតខ្សែភាពយន្ត សមិទ្ធិផលនៃភាពជោគជ័យអាស្រ័យទៅលើក្តីស្រមៃរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ មិនថាអ្នកមានបទពិសោធន៍កម្រិតណាឡើយ យើងចង់ឱ្យអ្នកចែករំលែកគំនិតអំពីខ្សែភាពយន្តប្រកបដោយមោទនភាពរបស់អ្នកជាមួយយើង។
ការប្រកួតប្រជែងនៃការផលិតភាពយន្តនៅឆ្នាំនេះនឹងផ្តោតជាសំខាន់ជុំវិញប្រធានបទ “សុបិនដោយគ្មានការភ័យខ្លាច” ដូច្នេះសូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់។ គំនិតដែលមានការច្នៃប្រឌិតបំផុតនឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យរស់រានមានជីវិតតាមរយៈការគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុន Sony ។

ដំណើររបស់អ្នកចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ

ដំណើររបស់អ្នកចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ

សុបិន ដាក់បង្ហាញ និងថតស្នាដៃរបស់អ្នកជាមួយ ពិភពភាពយន្ត (World of Film)
មានក្តីសុបិន ដាក់ជាផ្ទាំងសាច់រឿង​ ថតវា!
ដាក់បញ្ជូនគំនិតនៃការផលិតភាពយន្តរបស់អ្នកមកយើងដើម្បីមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់ US$10,000 ដើម្បីផលិតរឿងរបស់អ្នក។
ជួបជាមួយអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ Sony
ជួបជាមួយអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្ត
អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអាជីពចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងទស្សនៈរបស់ពួកគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតភាពយន្ត។