English | 한국어 | 繁體中文العربيไทยFrançais | Tiếng Việt
Dành cho người dùng máy vi tính VAIO chạy Windows 8
Microsoft đã phát hành Windows 8.1, một bản cập nhật miễn phí cho Windows 8. Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm Windows 8 trong cấp độ tiếp theo? Thực hiện theo các bước dưới đây để cập nhật lên Windows 8.1.

Chuẩn bị cập nhật
Trước khi cập nhật:

QUAN TRỌNG:
Nhấp vào đây để hiển thị danh sách các ứng dụng có thể không hoạt động bình thường sau khi cài đặt Windows 8.1.


Cập nhật lên Windows 8.1
Các bước cập nhật:

Những hạn chế khi cập nhật Windows 8.1
Một vài máy vi tính có thể bị hạn chế sau khi cập nhật lên Windows 8.1.

Các hạn chế liên quan đến phần mềm do Sony cung cấp

Lưu ý: Để giúp bạn dễ dàng nhận biết khả năng tương thích của Windows với các ứng dụng và thiết bị, vui lòng xem tại Windows Compatibility Center.