English | 한국어 | 繁體中文العربيไทยFrançais | Tiếng Việt
สำหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ที่ใช้งาน Windows 8

Microsoft เปิดตัว Windows 8.1 พร้อมทั้งอัพเดทฟรีสำหรับ Windows 8 คุณพร้อมทีจะสัมผัสประสบการณ์กับ Windows 8 ของคุณที่จะยกระดับไปอีกขั้นหรือยัง? กรุณาดำเนินการตามด้านล่างนี้เพื่ออัพเดทเป็น Windows 8.1


เตรียมการเพื่อการอัพเดท
ก่อนที่คุณจะดำเนินการอัพเดท:

สำคัญ:
คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายชื่อโปรแกรมที่อาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเมื่อดำเนินการ Install Windows 8.1 แล้ว


อัพเดทเป็น Windows 8.1
ขั้นตอนการดำเนินการอัพเดท:

ข้อจำกัดสำหรับการอัพเดท Windows 8.1
สำหรับบางเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO อาจพบข้อจำกัดในการอัพเดท Windows 8.1

ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์จากทาง Sony

หมายเหตุ: การช่วยเหลือให้คุณสามารถหาโปรแกรมที่รองรับกับ Windows และอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย กรุณาดูที่ Windows Compatibility Center.