อ้างอิง

ท่านต้องการยกเลิกฟังก์ชั่นล็อค/ใช้งานแท็บเล็ตโดยไม่มีการล็อคจอภาพ

    แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Security] - [Screen lock] ตามลำดับ จากนั้นแตะ [None] เพื่อยกเลิกฟังก์ชั่นล็อค