ข้อจำกัดของการอัพเกรด

กรุณาอ่านข้อจำกัดต่าง ๆ ต่อไปนี้

หลังจากที่ท่านได้ใช้ VAIO Update ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับ Windows 10 Upgrade และการ Upgrade  Windows 8 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไปเป็น Windows 10, ฟีเจอร์ตามด้านล่างนี้, ที่เคยมีอยู่ในเครื่อง Sony VAIO PC ของท่าน, อาจจะไม่ทำงานตามปกติ หรือ อาจจะถูกลบออกไป.

หมายเหตุ: รายละเอียดข้อมูลนี้ จะมีผลกับระบบที่มีฟีเจอร์มาตั้งแต่แรกจากโรงงาน.ข้อจำกัดต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 • Multi-touch gesture
  Click pad multi-touch gesture function ไม่รองรับใน Windows 10. การตั้งค่าของ multi-touch gesture function จะถูกปิดการทำงาน และลบออกจาก VAIO Control Center ในระหว่างกระบวนการ Upgrade.

 • X-Reality
  X-Reality ไม่ได้รองรับใน Windows 10. การตั้งค่าของ X-reality จะถูกปิดการทำงาน และลบออกจาก VAIO Control Center ในระหว่างกระบวนการ Upgrade.

 • Extended Sheet Battery
  สถานะของแบตเตอรี่ภายในและแผ่นแบตเตอรี่ภายนอก จะสลับกับการแสดงผลการทำงานกันใน Windows 10 user interface. ส่วนนี้เป็นข้อจำกัดใน Windows 10 แต่จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของแบตเตอรี่.

 • Sony Sound Effects
  Sony sound effects (xLOUD, ClearPhase, ClearAudio+, S-FORCE, VAIO Sound Utility) ไม่ได้รองรับใน Windows 10. การตั้งค่าของ Sound Quality จะถูกปิดการทำงานและถูกลบออกจาก VAIO Control Center ในระหว่างขั้นตอนการ Upgrade.

 • 2D-3D Conversion
  2D-3D conversion ไม่ได้รองรับใน Windows 10 และการตั้งค่า 2D-3D conversion  จะถูกปิดการทำงานและถูกลบออกจาก VAIO Control Center ในระหว่างขั้นตอนของการ Upgrade.

 • Near-Field Communication (NFC)
  NFC จะไม่ทำงานใน Windows 10. เนื่องจาก มีข้อจำกัดระหว่าง NFC driver และ Windows 10.

 • Media Transfer Protocol (MTP)
  มีข้อจำกัดระหว่าง Media Transfer Protocol (MTP) และ Windows 10. ผู้ใช้จะไม่สามารถทำการคัดลอกหรือเคลื่อนย้ายไฟล์ใด ๆ จากอุปกรณ์พกพา USB ผ่านทางรูปแบบ MTP ได้และขอแนะนำให้ใช้ในรูปแบบ Mass Storage Connect (MSC) แทน.

 • Pointing Device Cursor
  เคอร์เซอร์จาก pointing device (อุปกรณ์ Mouse) จะหยุดค้าง หลังจากกลับมาจาก (S3) Sleep mode หรือ Hibernate mode (S4).

ข้อจำกัดบน Sony Apps

 • Sony Windows Store Apps
  แอพพลิเคชั่นพิเศษต่าง ๆ ของ Sony ต่อไปนี้ จะไม่สามารถมองเห็นได้จากการค้นหาหรือเรียกดูใน Windows Store เนื่องจาก เป็นข้อจำกัดใน Windows 10:
  - Album by Sony
  - Music by Sony
  - PlayMemories Mobile
  - Socialife
  - TV SideView
  - VAIO Care
  - VAIO Clip
  - VAIO Message Center
  - VAIO Paper
  - VAIO Remote control
  - VAIO Scan
  - VAIO Tabletop

 • Socialife
  ชื่อของแอพพลิเคชั่นจะไม่แสดงในแผ่นไทล์บนหน้าจอ Start.

ข้อจำกัดบนแอพต่าง ๆ ของบริษัทอื่น ๆ

 • CyberLink PowerDVD
  - ข้อความแสดงความผิดพลาดจะแสดงขึ้นมา เมื่อพยายามจะทำการเล่นภาพยนตร์ Blu-ray Disc™ โดยใช้ PowerDVD ด้วย Miracast.
  - รุ่นที่มี Nvidia graphics ที่เปลี่ยนสลับได้, จะมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา เมื่อพยายามจะเล่นภาพยนตร์จากแผ่น Blu-ray Disc™ โดยใช้ PowerDVD กับ Nvidia graphics.

 • Iolo Program Accelerator
  Iolo Program Accelerator ไม่ได้รองรับกับ Windows 10 และไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows 10.

 • Intel Experience Center (IEC)
  Intel Experience Center ไม่ได้รองรับใน Windows 10 โดย Intel. และระบบที่มี IEC มาตั้งแต่แรก จะถูกลบในระหว่างขั้นตอนของการ Upgrade.

 • Intel Smart Connect Technology (iSCT)
  iSCT ที่มีมาให้ตั้งแต่แรก จะถูกลบในระหว่างกระบวนการทำ VAIO upgrade. เนื่องจาก ไม่ทำงานอย่างถูกต้องใน Windows 10 อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายตกใจสีเหลืองอาจจะมีแสดงใน Device Manager.

 • Windows Store App
  หน้าต่างของแอพพลิเคชั่นอาจจะแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ข้อจำกัดใน Windows 10.

 • Note Anytime
  เนื้อหาของการบันทึกจะไม่แสดงขึ้นมาหลังจากการกลับมาจาก Sleep mode ตัวแอพพลิเคชั่นนี้จำเป็นต้องทำการรีสตาร์ทใหม่เพื่อแก้ปัญหานี้.

 • Doodle God Free App
  ถ้าหากเครื่อง Sony VAIO PC ไม่ได้อยู่ใน Tablet mode  หน้าจอการใช้งานของแอพพลิเคชั่นนี้จะเป็นสีดำและหน้าต่างจะปิดลงไปเองโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก ข้อจำกัดใน Windows 10.

 • AMD Quick Stream
  AMD Quick Stream Error ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมาในระหว่างการ Boot ระบบขึ้นมาทุกครั้ง. เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำการยกเลิกการติดตั้ง AMD Quick Stream ด้วยตนเอง หรือ กรุณาเข้าไปที่ http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMDQuickStreamTechnology.aspx และทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นอัพเดตของ AMD Quick Stream Technology เพิ่มเติม.