คำแนะนำในการดำเนินการ Windows 10 Upgrade สำหรับเครื่อง Sony VAIO PC ที่ติดตั้ง Windows 8.1 มาจากโรงงาน

สิ่งที่ต้องทราบก่อนที่ท่านจะทำการอัพเกรด:

คลิก ที่นี่ สำหรับรายการของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่อาจจะไม่ทำงานตามปกติหรืออาจจะถูกลบออกในตอนทำการติดตั้ง Windows 10 และในการใช้ VAIO Update สำหรับ Windows 10 Upgrade tool.

ดำเนินการอัพเกรด:
ขั้นตอนที่ 1 - การเตรียมความพร้อมเครื่อง PC ของท่านก่อนที่จะติดตั้ง Windows 10

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่อง Sony VAIO PC ของท่านรองรับ Windows 10 ได้.
ถ้าหากท่านยังไม่ได้ตรวจสอบ ให้ไปที่ หน้าแสดงรุ่นเครื่องที่ใช้ Windows 10 ได้ และตรวจสอบหมายเลขเครื่องของท่าน.

2. ถอดอุปกรณ์และเครื่องต่อพ่วงใด ๆ ของบริษัทอื่นที่เชื่อมต่อกับเครื่อง PC ออก.

3. ต้องแน่ใจว่า เครื่อง PC ของท่านต่อทำงานด้วยการเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟที่ใช้งานได้ด้วยตัว Sony AC adapter. ห้ามใช้กำลังงานจากแบตเตอรี่ในระหว่างที่ดำเนินการขั้นตอนนี้.

4. สร้างแผ่น Recovery Disk (ขอแนะนำให้ทำเป็นอย่างยิ่ง)
- สื่อสำหรับใช้ในการกู้คืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่แนะนำให้ทำเพื่อดำเนินการติดตั้งตัวอัพเกรดนี้
- สื่อสำหรับกู้คืนยังทำให้ท่านสามารถคืนเครื่อง PC ของท่านให้กลับไปเป็นระบบปฎิบัติการแรกเริ่มได้ หากจำเป็น. หรือท่านอาจจะเลือกใช้วิธีการสั่งซื้อ แผ่นดิสก์สำหรับกู้คืน (Recovery Disk) มาโดยตรง.

5. ดำเนินการแบ็คอัพข้อมูลของท่านโดยใช้ฟีเจอร์ File History (ขอแนะนำให้ทำเป็นอย่างยิ่ง)
สิ่งนี้จะทำให้ท่านสามารถเรียกคืนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เกิดการสูญหายได้. ให้คลิก ที่นี่ เพื่อทำการเซ็ตอัพและใช้ฟีเจอร์ File History ทำการแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติ.

6. ต้องแน่ใจว่า ท่านมี Product Keys ของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ท่านต้องการจะทำการติดตั้งเข้าไป
(ตัวอย่างเช่น: Norton Anti-Virus, Kaspersky, Microsoft Office)

7. เชื่อมต่อเครื่อง PC ของท่านเข้ากับ อินเตอร์เน็ตผ่านทางสาย Ethernet หรือทาง Wi-Fi.

8. เปิดการทำงานของ VAIO Update และจุดนี้จะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์ VAIO ตัวล่าสุดให้กับเครื่อง PC ของท่าน

9. เปิดการทำงานของ Windows Update เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า เครื่อง PC ของท่านมีการอัพเดตระบบปฏิบัติการ Microsoft ล่าสุดไว้

10. เปิดการทำงานของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของท่านและตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตก่อนที่จะทำการอัพเกรดไปเป็น Windows 10 หรือไม่.
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของท่านอาจจะถูกถอนการติดตั้งออกไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรดของ Windows 10 ถ้าหากยังไม่ได้ผ่านการอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดไว้. กรุณาเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของท่าน เพื่อทำการตรวจสอบให้แน่ใจ.

ขั้นตอนที่ 2 - การยืนยันพื้นที่ว่างที่มีอยู่

1. ตรวจสอบพื้นที่ว่างที่มีอยู่ใน Hard disk / SSD
ท่านจะต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 20GB ใน Hard disk หรือ SSD ของท่าน. พื้นที่ว่างที่ต้องการนี้อาจจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างส่วนประกอบในเครื่อง PC นั้น.
ถ้าหากต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์ ท่านสามารถอ้างอิงได้จาก ที่นี่ สำหรับคำแนะนำ.

ขั้นตอนที่ 3 – เริ่มขั้นตอนการทำงานของ VAIO Update for Windows 10 Upgrade

1. ทำการดาวน์โหลดและเปิดการทำงานของ VAIO Update for Windows 10 Upgrade tool - VUforWin10_1Upg.exe

2. จะมีข้อความ [VAIO Update is running in "OS Upgrade Mode"] แสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ OK.

3. คลิกที่ Software Update. ตรวจสอบว่า ได้มีการเลือกรายการต่าง ๆ ทั้งหมดไว้แล้ว, จากนั้น ให้คลิกที่ Update.
ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างความแน่ใจให้กับท่านว่า มีซอฟต์แวร์ VAIO ล่าสุดครบถ้วนแล้วก่อนที่จะทำการอัพเกรดไปเป็น Windows 10.

4. ไดอะล็อก VAIO Update จะแสดงขึ้นมา, An update program or software requires a shutdown or restart after installation. This may affect other software that is running or waiting to run. Do you want to start the installation? (ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำหรับอัพเดตจะต้องมีการชัตดาวน์หรือรีสตาร์ทหลังการติดตั้งเสร็จ. การทำงานนี้อาจจะมีผลกระทบต่อซอฟต์แวร์อื่นที่ทำงานอยู่หรือรอทำงานอยู่. ท่านต้องการจะเริ่มทำการติดตั้งเลยหรือไม่?), ให้คลิกที่ Yes.

5. กรอบไดอะล็อก ของ [Windows 10 Upgrade preparation completed. Please upgrade to Windows 10 (การเตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง Windows 10 เสร็จ. กรุณาทำการอัพเกรดไปเป็น windows 10)] จะแสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ OK.

6. เครื่อง Sony VAIO PC ของท่านจะทำการรีบูตโดยอัตโนมัติ.

7. หน้าจอ VAIO Update (OS Upgrade Mode) แจ้งการติดต้ังสำเร็จจะแสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ OK

8. เครื่อง Sony VAIO PC ของท่านในตอนนี้ก็จะพร้อมที่จะทำการอัพเกรด Windows 10 Upgrade เครื่อง VAIO ของท่านไปเป็น Windows 10 เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 4 – การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10

โปรดทราบว่า ท่านสามารถจะทำการติดตั้ง Windows 10 เข้าไปใหม่อีกได้โดยไม่เสียเงินถ้าหากท่านได้มีการอัพเกรดไปเป็น Windows 10 ไปแล้วก่อนหน้านี้และได้ทำการเปิดใช้งานก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 (วันสุดท้ายของการเสนอให้ทำการอัพเกรด). ถ้าหากท่านต้องการ Windows 10 license อันใหม่, กรุณาติดต่อ Microsoft สำหรับรายละเอียดการจัดซื้อ.

1. ทำการดาวน์โหลดและเปิด Media Creation Tool จากเว็บไซต์ Microsoft และเริ่มทำการอัพเกรด. กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ จาก Microsoft เพื่อทำการติดตั้ง.

2. ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 10 จะใช้เวลาชั่วครู่ตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการคัดลอกไฟล์ การปรับใช้ Windows และการตั้งค่าการปรับตั้งต่าง ๆ.

3. เมื่อการติดตั้งเสร็จ, ระบบของท่านจะทำการรีสตาร์ทและบูตเข้าสู่ Windows 10 desktop. การติดตั้งของระบบปฏิบัติการ Windows 10 ก็จะเสร็จ, แต่ท่านยังคงต้องทำการติดตั้งอัพเดตของไดร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชั่นและยูติลิตี้ สำหรับ Windows 10 เข้าไป.
ขั้นตอนที่ 5 – การติดตั้งไดร์ฟเวอร์, แอพพลิเคชั่น และยูติลิตี้บนเครื่อง PC ของท่านหลังการติดตั้ง Windows 10

1. เมื่อท่านได้ทำการติดตั้ง Windows 10 สำเร็จ, ท่านสามารถจะเริ่มทำการติดตั้งซอฟต์แวร์และไดร์ฟเวอร์ของ VAIO ที่มีการอัพเดตใหม่
a. VAIO Update (OS Upgrade Mode) จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่ระบบบูตขึ้นมาใหม่.
b. คลิกที่ Software Update และตรวจสอบว่า รายการต่าง ๆ ทั้งหมดมีการเลือกไว้แล้ว จากนั้น ให้คลิกที่ Update.
c. กรอบไดอะล็อกของ VAIO Update ของ, An update program or software requires a shutdown or restart after installation. This may affect other software that is running or waiting to run. Do you want to start the installation? (ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำหรับอัพเดตจะต้องมีการชัตดาวน์หรือรีสตาร์ทหลังการติดตั้งเสร็จ. การทำงานนี้อาจจะมีผลกระทบต่อซอฟต์แวร์อื่นที่ทำงานอยู่หรือรอทำงานอยู่. ท่านต้องการจะเริ่มทำการติดตั้งเลยหรือไม่?) จะแสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ Yes.
d. เมื่อซอฟต์แวร์อัพเดตทั้งหมดถูกติดตั้งครบหมด จะมีข้อความของ VAIO Update is leaving OS Upgrade Mode (VAIO Update จะออกจาก OS Upgrade Mode) จะแสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ OK.
e. ระบบ VAIO ของท่านจะทำการรีบูตโดยอัตโนมัติ.
f. ภายหลังจากที่ระบบบูตขึ้นมาใหม่และเข้าสู่หน้า Desktop, หน้าต่างยืนยันการติดตั้งสำเร็จของ VAIO Update จะแสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ OK.

2. เปิดการทำงานของ VAIO Update ขึ้นมาอีกครั้ง โดยการคลิกที่ Software Updates และทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ VAIO อันล่าสุดให้กับ เครื่อง VAIO ของท่านสำหรับ Windows 10.

3. เปิดการทำงานของ Windows Update เพื่อเป็นการให้ความแน่ใจว่า เครื่อง PC ของท่านมีโปรแกรมอัพเดต Microsoft สำหรับ Windows 10 ตัวล่าสุดไว้ครบหมด.
หมายเหตุ:
  • Sony ได้ตรวจสอบกระบวนการ Windows 10 (Version 1507) upgrade นี้ หลังจากที่ดำเนินการกู้คืนระบบเต็มรูปแบบด้วยไฟล์รูปภาพของ VAIO จากโรงงานแล้วว่า ทำงานได้เป็นปกติ.
  • แอพพลิเคชั่นเฉพาะตัวหลายอันจากร้านค้าของ Sony อาจจะไม่สามารถติดตั้งจาก Windows Store ใน Windows 10 ได้ เนื่องจาก การมีข้อจำกัดใน Windows Store เอง. ถ้าหากท่านใช้แอพใด ๆ ของ Sony จาก Windows Store, ขอแนะนำให้ไม่ต้องทำการยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ เนื่องจาก ท่านอาจจะไม่สามารถทำการถอนการติดตั้งออกไปได้.