ข้อมูลของ Windows 10 
สำหรับรุ่นเครื่องของท่าน

ผลการทดสอบ Windows 10 Upgrade สำหรับเครื่องพีซี VAIO ที่มีการติดตั้ง Windows 7 SP1 มาจากโรงงาน


ด้านล่างนี้ เป็นข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้เบื้องต้นของ Windows 10 สำหรับ เครื่องพีซี VAIO ที่มีการติดตั้ง Windows 7 SP1 มาจากโรงงาน. ดังที่มีการประกาศมาก่อนหน้านี้ในหน้าเว็บไซต์, บริษัทฯ จะไม่มีการจัดทำไดร์ฟเวอร์ของ Windows 10 สำหรับเครื่องพีซี Windows 7 ใด ๆ ให้. ในกรณีที่ท่านตัดสินใจจะทำการติดตั้ง Windows 10, ขอแนะนำให้ท่านทำการแบ็คอัพข้อมูลส่วนตัวของท่านและสร้าง สื่อสำหรับกู้คืน VAIO ไว้ก่อนล่วงหน้า. ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีที่หลังจากทำการอัพเกรดไปเป็น Windows 10 แล้วท่านพบกับปัญหาบางประการ (เช่น ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใช้งานไม่ได้) หรือท่านได้ตัดสินใจว่า ประสบการณ์ที่ได้นั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของท่าน, ท่านจะสามารถกลับไปใช้ระบบปฎิบัติการก่อนหน้าที่ท่านจะทำการอัพเกรดได้. ให้เข้าไปศึกษา การย้อนไปใช้งานก่อนการติดตั้ง Windows 10.

 

ซีรีย์หรือรุ่น
ของ VAIO
Windows 10 Upgrade Device Manager Video (Built-in Screen) Video (VGA Output) Video (HDMI Output) Keyboard Pointing / Touchpad Touch Screen Audio Camera Ethernet Wireless LAN USB Port Sleep Hibernation Restart
VPCCA* F1 - - - - - - - - - - - - - - -
VPCL2* P F2 P P P P P P P P P P P P P P
VPCCB* F1 - - - - - - - - - - - - - - -
VPCF2* P F2 P P P P P O P P P P P P P P
VPCYB* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCZ2* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCEH* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCEJ* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCEL* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCEG* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCJ2* P P P - - P P P P F4 P P P P P P
VPCL2* P P P P P P P P P P P P P P P P
VPCSA*
VPCSB*
VPCSC*
VPCSD*
(Hybrid AMD + 
Intel Graphics)
F1 - - - - - - - - - - - - - - -
VPCYB* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCF2* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCSE*
(Hybrid AMD +
Intel Graphics)
F1 - - - - - - - - - - - - - - -
VPCEK* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCZ2* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCCA* 
(Hybrid AMD +
Intel Graphics)
F1 - - - - - - - - - - - - - - -
VPCCB* 
(Hybrid AMD +
Intel Graphics)
F1 - - - - - - - - - - - - - - -
VPCF2* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCL2* P P P P P P P P P P P P P P P P
VPCJ2*
(AMD Graphics)
P P P - - P P P P F4 P P P P P P
VPCEG* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCEL* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCEH* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCEJ* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCYB* P P P P P P P O P P P P P P P P
VPCSE*
(Hybrid AMD +
Intel Graphics)
F1 - - - - - - O - - - - - - - -
VPCCB*
(Hybrid AMD +
Intel Graphics)
F1 - - - - - - O - - - - - - - -
SVS13A* P P P P P P F3 O P P P P P P P P
SVS131* P P P P P P F3 O P P P P P P P P
SVS151* P P P P P P F3 O P P P P P P P P
SVZ131* P P P P P P F3 O P P P P P P P P
SVE14A*
(Hybrid AMD +
Intel Graphics)
F1 - - - - - - O - - - - - - - -
SVE171* P P P P P P P O P P P P P P P P
SVE141* P P P P P P P O P P P P P P P P
SVE151* P P P P P P P O P P P P P P P P
SVL241* P P P - P P - O P P P P P P P P
SVT111* P P P P P P P O P P P P P P P P
SVT131* P P P P P P P O P P P P P P P P
SVE111* P P P P P P P O P P P P P P P P

 

เครื่องหมาย: