Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Tài liệu này (“Chính Sách về Quyền Riêng Tư”) quy định những thông tin, mục đích và cách thức Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam (gọi chung là “Sony” hoặc “chúng tôi”) xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn cũng như cách để bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc điều chỉnh Chính Sách về Quyền Riêng Tư này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Bất kỳ sự sửa đổi, thay đổi hoặc điều chỉnh nào đều sẽ được thông báo theo từng thời điểm trên trang web của chúng tôi.

1.       Định Nghĩa Dữ Liệu Cá Nhân

1.1       Trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, “Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

1.2           Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản và Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm. Xin lưu ý rằng danh sách dưới đây chỉ mang tính định nghĩa, tùy theo từng mục đích thu thập, chúng tôi sẽ thu thập một số trong các thông tin đó.

1.2.1      Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản bao gồm:

a)    Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

b)    Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

c)    Giới tính;

d)    Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

e)    Quốc tịch;

f)    Hình ảnh của cá nhân;

g)    Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

h)    Tình trạng hôn nhân;

i)    Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

j)    Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

k)    Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

1.2.2      Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm bao gồm:

a)    Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo;

b)    Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

c)    Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

d)    Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

e)    Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

f)    Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

g)    Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

h)    Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

i)    Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

j)    Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

1.3           Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.       Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bằng nhiều cách khác nhau. Đôi khi, chúng tôi hoặc đại diện được uỷ quyền của chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ các nguồn khác.

2.1           Những Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ bạn bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

2.1.1      Bất cứ khi nào bạn tương tác với Sony, bạn đều có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Ví dụ:

a)        Một số dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn tạo một tài khoản, ví dụ My Sony, Sony Store Online, Sony Digital Workshop và Alpha Universe. Khi bạn tạo tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin bao gồm nhưng không giới hạn như họ tên, ngày sinh, chi tiết liên hệ, sở thích và các tuỳ chọn về tài khoản và bản tin.

b)             Khi bạn mua, đăng ký, gửi sản phẩm để sửa chữa hoặc đổi trả một trong những sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể ghi âm lại cuộc gọi hoặc lưu lại cuộc trò chuyện và/hoặc yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm nhưng không giới hạn như chi tiết liên hệ của bạn, ngày giao hàng, địa điểm mua hàng và thông tin thanh toán.

c)              Khi bạn liên hệ các trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin về cuộc trò chuyện đó, bao gồm nhưng không giới hạn như họ tên của bạn, chi tiết liên hệ, (những) sản phẩm bạn đã mua, lý do bạn liên hệ với chúng tôi và những điều chúng tôi đã tư vấn cho bạn.

d)               Khi bạn tham gia vào một trong các chương trình khách hàng thân thiết/thường xuyên của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến việc sử dụng chương trình khách hàng thân thiết/thường xuyên của bạn và những phần quà mà bạn nhận được.

e)               Khi bạn tham quan gian hàng của chúng tôi tại một sự kiện công cộng như hội chợ thương mại hoặc triễn lãm hoặc đăng ký/tham gia vào một trong các khảo sát, cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc hội thảo của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm nhưng không giới hạn như danh thiếp, họ tên, chi tiết liên hệ, sự quan tâm và sự ưa thích của bạn.

f)               Khi bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được những nội dung mà bạn chọn để đăng tải bao gồm nhưng không giới hạn như đánh giá sản phẩm, nhận xét, hình ảnh và các bài đăng trên diễn đàn hoặc chi tiết về sự quan tâm và sự ưa thích mà bạn đã lựa chọn để chia sẻ với chúng tôi, ví dụ như khi bạn chọn những dịch vụ mà bạn muốn nhận.

g)               Khi bạn tham gia vào các khảo sát hoặc nghiên cứu, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm nhưng không giới hạn như địa chỉ email và thông tin về bạn.

h)               Khi bạn ứng tuyển vào Sony, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm nhưng không giới hạn như họ tên của bạn, chi tiết liên hệ, trình độ học vấn và quá trình làm việc.

i)                 Khi bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.

2.1.2      Vui lòng cẩn thận khi gửi thông tin cho chúng tôi, đặc biệt là khi bạn nhập thông tin vào các trường thông tin hoặc tải lên các hồ sơ và tài liệu khác. Một số dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn tự động và chúng tôi không thể nhận biết được nếu bạn đã vô tình cung cấp thông tin không chính xác hoặc nhạy cảm cho chúng tôi.

2.1.3      Bạn phải đảm bảo rằng tất cả Dữ Liệu Cá Nhân được gửi cho chúng tôi là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, trung thực và đúng đắn vì nếu không, có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

2.1.4      Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào liên quan đến một bên thứ ba (ví dụ như thông tin về vợ chồng, con cái, cha mẹ, và/hoặc nhân viên của bạn), bằng cách gửi các Dữ Liệu Cá Nhân đó cho chúng tôi nghĩa là bạn cam kết với chúng tôi rằng bạn đã có được sự đồng ý của bên thứ ba đó về việc cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của họ.

2.2           Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ các nguồn khác:

Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ các nguồn công khai có sẵn và từ các bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn:

a)              Khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể thực hiện việc kiểm tra tín dụng và tài chính để đảm bảo khoản thanh toán không được thực hiện một cách gian lận và liệu xếp hạng tín dụng của bạn có phù hợp hay không.

b)              Nếu bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ tại một cửa hàng Sony Centre hoặc cửa hàng bán lẻ khác, chúng tôi có thể nhận các thông tin nhất định về giao dịch mua hàng của bạn tại cửa hàng bán lẻ đó.

c)              Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về bạn từ các công ty khác thuộc Tập đoàn Sony mà bạn đã tương tác. Cụ thể, khi bạn liên kết các tài khoản của bạn với một số dịch vụ của Tập đoàn Sony.

d)              Khi thực hiện các cuộc gọi bán hàng cho doanh nghiệp, chúng tôi có thể dùng các chi tiết liên hệ của doanh nghiệp đã được công khai.

e)              Trong quá trình nghiên cứu và phát triển, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đã được công khai rộng rãi của bạn.

2.3           Thông tin chúng tôi có thể thu thập liên quan đến mạng xã hội

Nếu bạn sử dụng bất kỳ ứng dụng mạng xã hội, các trang web hoặc plugin nào của chúng tôi hoặc bạn sử dụng một trong những sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho phép tương tác với mạng xã hội, chúng tôi có thể nhận được thông tin liên quan đến các tài khoản mạng xã hội của bạn. Ví dụ:

a)              Nếu bạn dùng tài khoản mạng xã hội của mình đăng nhập vào một trong những trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được những chi tiết cơ bản từ hồ sơ mạng xã hội của bạn. Các chi tiết cơ bản chúng tôi nhận được có thể phụ thuộc vào thiết lập quyền riêng tư tài khoản mạng xã hội của bạn, tuy nhiên, chúng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ID mạng xã hội, họ tên, ảnh đại diện, giới tính và ngôn ngữ của bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin khác từ hồ sơ của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập.

b)              Nếu bạn nhấp vào nút ‘like’, ‘+1’ hoặc ‘tweet’ hoặc nút tương tự trên một trong các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể ghi lại sự việc đó. Ngoài ra, nội dung mà bạn đang xem có thể được đăng tải lên hồ sơ mạng xã hội hoặc nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội của bạn. Chúng tôi có thể nhận được bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về các tương tác tiếp theo sau đó đối với nội dung đã được đăng tải này (ví dụ, khi các liên hệ của bạn nhấp vào một đường dẫn của nội dung đã được đăng tải), mà chúng tôi có thể kết hợp với những chi tiết mà chúng tôi lưu trữ về bạn.

c)              Nếu bạn ‘like’, ‘+1’ hoặc nhấp vào nút chức năng tương tự trên một trong những trang của chúng tôi trên một nền tảng mạng xã hội, chúng tôi có thể nhận được bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về hồ sơ mạng xã hội của bạn, tuỳ thuộc vào thiết lập quyền riêng tư tài khoản mạng xã hội của bạn.

d)             Để biết thêm thông tin và chi tiết về cách bạn có thể kiểm soát việc truy cập vào hồ sơ mạng xã hội của mình, bạn nên tham khảo chính sách về quyền riêng tư và các hướng dẫn khác có sẵn trên trang web của mạng xã hội đó.

2.4            Các thông tin chúng tôi có thể thu thập khi bạn sử dụng các trang web, sản phẩm và dịch vụ của Sony

Một số trang web, sản phẩm có hỗ trợ kết nối internet và dịch vụ trực tuyến của Sony cung cấp cho chúng tôi các thông tin về việc sử dụng của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn:

a)              Chi tiết về nội dung mà bạn đã xem và tương tác. Ví dụ: khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về lượt truy cập của bạn, như phần mềm trình duyệt của bạn, những trang mà bạn đã xem và những mặt hàng bạn đã ‘nhấp’ vào hoặc thêm vào giỏ hàng của bạn.

b)              Nhật ký dịch vụ, nhật ký sản phẩm hoặc nhật ký máy chủ lưu giữ thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm và trang web của chúng tôi, như địa chỉ IP, thông tin trình duyệt (bao gồm chuỗi tác nhân người dùng HTTP), HTTP client yêu cầu thông tin, thời gian và địa điểm về các hoạt động của bạn, domain, thiết lập của thiết bị và ứng dụng, lỗi và hoạt động phần cứng.

c)              Thông tin về thiết bị như (các) ID thiết bị của bạn và/hoặc thông tin về vị trí thực tế thiết bị của bạn. Ví dụ: khi bạn đang dùng dịch vụ hoặc ứng dụng định vị địa lý và bạn đã đồng ý chia sẻ vị trí của bạn. Xin lưu ý rằng thông tin này là Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm như định nghĩa tại Mục 1.2.2 của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

d)              Sự quan tâm và sự ưa thích mà bạn đã lựa chọn trong quá trình cài đặt sản phẩm hoặc dịch vụ hỗ trợ kết nối Internet.

e)              Trao đổi giữa bạn với các trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc với các nhân sự Sony khác có thể được kiểm soát và ghi lại.

f)               Nhìn chung, thông tin này được thu thập bằng cách dùng mã định danh số như số hiệu thiết bị, cookie trình duyệt hoặc địa chỉ IP của bạn. Các mã định danh này được sử dụng để phân biệt thông tin được cung cấp bởi trình duyệt hoặc thiết bị của bạn với thông tin của một trình duyệt hoặc thiết bị của người dùng khác.

g)              Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin đã được thu thập với một hoặc nhiều tài khoản của bạn, ví dụ, trong trường hợp bạn đăng nhập vào một dịch vụ khi thông tin được thu thập.

3.       Mục Đích của việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

3.1            Thông thường, chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau:

3.1.1           Cung cấp dịch v

  Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp cho bạn các dịch vụ, bao gồm:

a)               Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, bao gồm việc kiểm tra có gian lận trong khoản thanh toán đó hay không, giao sản phẩm bạn đã mua hoặc giao sản phẩm đã sửa chữa cho bạn hoặc để đảm bảo rằng bạn sẽ được hưởng tất cả chương trình đặc biệt hoặc khuyến mại liên quan (và thực hiện nghĩa vụ của Sony đối với bất kỳ thoả thuận nào có thể có giữa Sony với bạn).

b)              Thúc đẩy và xử lý các tìm kiếm và yêu cầu cung cấp thông tin của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi về Sony và các sản phẩm và dịch vụ của Sony.

c)              Giải quyết các khiếu nại, phản hồi và xử lý các yêu cầu và thắc  mắc.

d)              Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ bảo hành, đổi trả sản phẩm và các dịch vụ sau bán hàng khác.

e)               Để xác minh danh tính của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

f)               Để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh toán của chúng tôi. Khi bạn sử dụng cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, các chi tiết về bất kỳ sản phẩm nào mà bạn mua và địa chỉ email của bạn có thể được thu thập khi bạn nhập các thông tin vào phần thanh toán. Nếu bạn chưa hoàn tất việc mua hàng của mình, chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng cách sử dụng các chi tiết này để hỗ trợ bạn (ví dụ như trong trường hợp bạn đang gặp phải sự cố về kỹ thuật). Đây là một dịch vụ tuỳ chọn. Bạn có thể lựa chọn không nhận các email hỗ trợ thanh toán của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo đường dẫn ở cuối mỗi email hỗ trợ của chúng tôi.

g)              Quản lý việc đăng ký khi bạn đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn xác nhận đăng ký, xác nhận thanh toán; liên hệ, trao đổi, gửi thông báo nhắc nhở, thay đổi, hủy bỏ lịch diễn ra hội thảo, thông báo cập nhật hoặc bất kỳ việc thay đổi nào liên quan đến hội thảo; quản lý việc tổ chức hội thảo; giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đăng ký; gửi thông báo về sự kiện, các chương trình ưu đãi, cũng như những hoạt động khác của Sony dành cho khách hàng; gửi bảng khảo sát về hội thảo nhằm nâng cao chất lượng hội thảo trong tương lai.

3.1.2           Phát triển sản phẩm và dịch vụ

  Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích phát triển sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi như:

a)              Cho mục đích đào tạo nhân viên và đảm bảo chất lượng, đặc biệt là nhân viên quan hệ khách hàng của chúng tôi trong các cuộc gọi, email và các trung tâm hỗ trợ khác. Ví dụ: chúng tôi có thể kiểm soát và ghi lại các cuộc gọi của bạn và tương tác trực tiếp với khách hàng.

b)             Để đo lường hiệu suất của chúng tôi, khắc phục sự cố, cải thiện và cải tiến sản phẩm, dịch vụ và độ hiệu quả của chúng tôi, sửa lỗi hoặc tham khảo ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của Sony và tiến hành khảo sát sản phẩm.

c)              Để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển, phân tích thống kê và nghiên cứu tiếp thị nhằm tạo ra và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mới và hiện tại của Sony, các khuyến nghị, quảng cáo và các thông tin khác và tìm hiểu thêm về khách hàng nói chung.

3.1.3       Tiếp thị

Chúng tôi sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng có thể bạn sẽ quan tâm. Các sản phẩm và dịch vụ này có thể được chúng tôi, các công ty liên quan, các đối tác kinh doanh hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn. Khi nhận được các thông tin tiếp thị điện tử từ chúng tôi, bạn có thể chọn không tiếp tục nhận thông tin tiếp thị bằng cách thực hiện theo hướng dẫn chọn không tham gia được cung cấp trong các thông tin tiếp thị đó.

Các trường hợp chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, bao gồm:

a)              Cung cấp cho bạn các tin tức và thông báo khác thông qua đường bưu điện, email, điện thoại, tin nhắn văn bản (SMS), mạng xã hội hoặc tin nhắn nhanh trong trường hợp bạn đã đồng ý trước hoặc chúng tôi được cho phép theo pháp luật hiện hành. Các thông tin này có thể bao gồm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ mới nhất của Sony, bao gồm các nâng cấp và các ưu đãi đặc biệt có thể bạn sẽ quan tâm.

b)             Thực hiện các chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và tổ chức bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện nào khác.

c)              Hiển thị các nội dung, đề xuất và quảng cáo được cá nhân hoá cho bạn và nhằm định hướng mục tiêu đến các cửa hàng, dịch vụ, nội dung, đề xuất, quảng cáo và thông tin của Sony một cách hiệu quả hơn. Bạn có thể nhận ra sự cá nhân hoá này và sự định hướng mục tiêu khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Sony, khi chúng tôi liên hệ với bạn để giới thiệu về các thông tin tiếp thị và khi bạn truy cập các trang web và dịch vụ của chúng tôi và bên thứ ba có hiển thị quảng cáo của chúng tôi hoặc của các đối tác quảng cáo của chúng tôi (ví dụ: bạn có thể nhìn thấy quảng cáo của một sản phẩm mà bạn đã xem gần đây trên một trong các trang web của chúng tôi). Sự cá nhân hoá và định hướng mục tiêu mà bạn quan sát được trên các trang web của chúng tôi hoặc trên các quảng cáo và truyền thông trực tuyến của chúng tôi có thể sử dụng ID hoặc cookie của bạn do chúng tôi hoặc bên đối tác quảng cáo thứ ba của chúng tôi thiết lập. Ở các trường hợp khác, các dịch vụ của chúng tôi có thể có các thiết lập cụ thể để kiểm soát các nội dung được cá nhân hoá và bạn nên tham khảo chính sách về quyền riêng tư của các dịch vụ có liên quan để biết thêm thông tin.

d)              Tạo số liệu thống kê tổng hợp, ẩn danh về việc sử dụng trang web, sản phẩm, dịch vụ và chương trình khách hàng thân thiết/thường xuyên của chúng tôi mà chúng tôi có thể chia sẻ với các bên thứ ba và/hoặc công bố công khai.

e)              Sử dụng các đánh giá sản phẩm, nhận xét hoặc nội dung mà bạn đã đăng tải lên các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi và hiển thị công khai để dẫn liên kết đến, đăng tải hoặc công khai ở nơi khác bao gồm trong các quảng cáo của chúng tôi. Mỗi khi bạn tạo mới hoặ1c trả lời một bài đăng hoặc chủ đề trên một trang diễn đàn của Sony, cùng với việc cung cấp dịch vụ diễn đàn này, chúng tôi cũng có thể ghi lại tên được dùng trên diễn đàn của bạn, ngày giờ của bài đăng hoặc chủ đề với chi tiết tài khoản của bạn. Chúng tôi thực hiện điều này để hiểu rõ hơn về ‘những người dùng điển hình’ trên các diễn đàn của chúng tôi và để lựa chọn hoặc điều chỉnh các thông tin tiếp thị của chúng tôi tương ứng với hoạt động trên diễn đàn của bạn. Chúng tôi không dùng nội dung của các bài đăng hoặc chủ đề của bạn trên các diễn đàn cho các mục đích bổ sung này.

3.1.4           Bảo mật, phòng chống và điều tra gian lận

a)              Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi thu thập từ việc kiểm soát các trang web, dịch vụ trực tuyến và email của chúng tôi cho mục đích bảo mật. Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để phân tích, khắc phục sự cố, điều tra, giải quyết hoặc xử lý bất kỳ vấn đề hoặc lỗ hổng bảo mật nào. Thông tin này có thể được chuyển đến cảnh sát hoặc các cơ quan có thẩm quyền phù hợp khác.

b)              Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân để ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm thương mại, tranh chấp hoặc gian lận thương mại, điều tra bất kỳ hành vi vi phạm chính sách nào của chúng tôi và để tiến hành kiểm toán, thẩm định hoặc để phân tích, ngăn chặn và quản lý các rủi ro thương mại đối với Sony. Ví dụ, chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn như (các) ID thiết bị của bạn nhằm đảm bảo bất kỳ phiếu quà tặng hoặc giảm giá liên quan đến bất kỳ chương trình khuyến mại hoặc chiến dịch nào sẽ không được nhận một cách gian lận và để kiểm tra liệu khoản thanh toán có được thực hiện một cách gian lận hay không.

c)              Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật, quy định hiện hành và lệnh toà án và để chấp hành các yêu cầu cung cấp thông tin pháp lý hợp pháp từ các cơ quan đó. Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để thực thi hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn Sony hoặc các điều khoản và điều kiện của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Sony bao gồm cả việc yêu cầu tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp.

3.1.5           Các mục đích khác

a)               Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích khác có liên quan một cách hợp lý đến các mục đích trên.

b)              Khi bạn ứng tuyển vào một vị trí tại Sony, chúng tôi sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho mục đích tuyển dụng.

c)              Có thể chúng tôi cũng đã thông báo cụ thể cho bạn về việc chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích khác. Nếu vậy, chúng tôi sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích bổ sung đó, trừ trường hợp chúng tôi có thông báo khác cho bạn.

d)              Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để quản lý các hoạt động quản trị và kinh doanh của Sony và quản lý việc tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ.

e)              Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để thúc đẩy các giao dịch đối với tài sản doanh nghiệp (có thể mở rộng cho bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc mua bán tài sản nào) liên quan đến bất kỳ công ty hoặc công ty liên kết nào của Sony.

f)               Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bằng cách sử dụng trí thông minh nhân tạo hoặc công cụ ra quyết định tự động cho các mục đích được nêu cụ thể trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi sẽ không thực hiện hoạt động này nếu bị nghiêm cấm bởi pháp luật tại địa phương.

g)              Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cũng có thể được kết hợp hoặc được liên kết thông qua một định danh duy nhất, như cookie, số tài khoản, địa chỉ email và chúng tôi cũng có thể kết hợp bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của bạn cho bất kỳ mục đích nào được liệt kê trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Để thuận tiện cho bạn và/hoặc cho chúng tôi (ví dụ: nhằm giúp cho việc đăng ký dịch vụ mới của bạn dễ dàng hơn), để chúng tôi có thể mang đến sự hỗ trợ một cách liền mạch hơn bất cứ khi nào bạn liên hệ với chúng tôi và mang đến các dịch vụ, nội dung, tiếp thị và quảng cáo tốt hơn, được cá nhân hoá cho riêng bạn.

h)             Với mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn một cách thuận tiện, minh bạch và thống nhất, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn giữa các hệ thống, chẳng hạn như My Sony, Sony Digital Workshop, Sony Alpha Universe, Sony Store Online, v.v. Điều này cũng cho phép bạn tự động đăng ký tài khoản My Sony chỉ bằng cách đăng ký tài khoản ở một trong bất kỳ hệ thống nêu trên và cho phép bạn sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào các hệ thống khác. Ví dụ: nếu bạn đã đăng ký thành công tài khoản Sony Digital Workshop, bạn đã được tự động tạo tài khoản My Sony và có thể sử dụng chính tài khoản đó để đăng nhập vào các hệ thống còn lại: Sony Store Online, Sony Alpha Univers, v.v.

4.       Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Trẻ Em

4.1            Đối với chúng tôi, trẻ em là bất kỳ ai dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố tình tìm kiếm hoặc thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ hoặc của trẻ em mà không có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Nếu bạn là người dưới 16 tuổi, trước khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi, hãy đảm bảo có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ của bạn đối với Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

4.2            Nếu chúng tôi biết rằng Dữ Liệu Cá Nhân đã được gửi cho chúng tôi có liên quan đến trẻ em mà không có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ dùng mọi nỗ lực hợp lý để:

a)               Xoá bỏ Dữ Liệu Cá Nhân đó sớm nhất có thể.

b)               Nếu không thể xoá bỏ, chúng tôi đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân đó sẽ không được tiếp tục sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác cũng như không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

c)               Bất kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ nào có thắc mắc về việc chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân có liên quan đến con em của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin chi tiết đã cung cấp ở cuối Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

5.       Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

5.1            Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích khác nhau được quy định trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này hoặc để tuân thủ bất kỳ pháp luật và quy định hiện hành nào liên quan đến việc bắt buộc lưu giữ một số loại thông tin nhất định.

5.2            Thời gian bắt đầu xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: Sau khi bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba thông qua các phương thức khác nhau.

5.3           Thời gian kết thúc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, chúng tôi sẽ dừng việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi:

a)             Bạn yêu cầu xóa bỏ, phản đối việc lưu trữ/xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

b)             Khi mục đích việc lưu trữ/xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đã hoàn thành;

c)             Theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

6.       Tiết Lộ và Chuyển Giao Dữ Liệu Cá Nhân

6.1            Theo quy định của bất kỳ pháp luật hiện hành nào, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các bên sau theo các mục đích đã được liệt kê bên trên:

a)              các công ty có liên quan hoặc công ty liên kết của Sony và các nhân viên của họ cung cấp nội dung, sản phẩm và dịch vụ cho bạn hoặc cho Sony.

b)              các đại lý, nhà thầu hoặc bên thứ ba cung cấp các dịch vụ cho Sony.

c)              các cửa hàng thương mại hoặc nhà bán lẻ cung cấp các phần thưởng và quyền lợi.

d)              bất kỳ đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, người được uỷ nhiệm, người nhận chuyển nhượng (hiện tại hoặc trong tương lai) để thúc đẩy các giao dịch đối với tài sản doanh nghiệp (có thể mở rộng sang bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc mua bán tài sản nào) bao gồm bất kỳ công ty hoặc công ty liên kết có liên quan nào của Sony.

e)               các cố vấn chuyên môn của chúng tôi như kiểm toán viên, cố vấn tài chính và luật sư.

f)               các cơ quan quản lý chính phủ, cục tác vụ hoặc các cơ quan pháp định hoặc các cơ quan thực thi pháp luật theo bất kỳ pháp luật, quy tắc, hướng dẫn và quy định hoặc chương trình nào do bất kỳ cơ quan chính phủ nào áp đặt.

g)               bất kỳ bên nào khác mà bạn ủy quyền cụ thể cho chúng tôi tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

6.2         Một số bên tiếp nhận có thể ở bên ngoài Việt Nam như Nhật Bản, Singapore, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc. Có thể các quốc gia này có pháp luật bảo vệ dữ liệu không cùng cấp độ như Việt Nam. Chúng tôi sử dụng nhiều cơ chế pháp lý khác nhau, bao gồm các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu, để đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp cho Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn đã cho phép và đồng ý cho Sony chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn ra khỏi Việt Nam cho bất kỳ mục đích nào như được liệt kê bên trên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua chi tiết liên lạc được cung cấp ở cuối Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

7.       Các Biện Pháp Bảo Mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật, vật lý và quản trị phù hợp và hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không bị xử lý sai mục đích hoặc bị hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ, mua lại hoặc truy cập do vô ý, bất hợp pháp hoặc trái phép theo pháp luật hiện hành. Việc xử lý và hệ thống này bao gồm:

a)               giới hạn truy cập thông tin và sử dụng các công nghệ quản lý danh tính và truy cập để kiểm soát việc truy cập vào các hệ thống xử lý và lưu trữ thông tin.

b)               áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và theo quy trình phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành.

c)                yêu cầu tất cả nhân viên hoàn thành đào tạo về bảo mật thông tin.

d)               kiểm soát và thường xuyên rà soát việc thực hành của chúng tôi so với các chính sách của chúng tôi và thông lệ tốt nhất của ngành.

8.       Cookie, Web Beacon và Embedded Script

8.1                           Nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, đôi khi chúng tôi dùng các phương thức theo dõi tự động như “cookie”. Cookie là một phần dữ liệu nhỏ mà máy chủ mạng của chúng tôi gửi đến trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập vào các phần nhất định trên trang web của chúng tôi và mục đích của việc này là nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sự quan tâm của bạn đối với trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể dùng cookie để cá nhân hoá nội dung, các khuyến nghị, quảng cáo và thông tin được gửi đến bạn trở nên phù hợp với bạn và sự quan tâm của bạn hơn. Ví dụ, bạn có thể nhìn thấy một quảng cáo về một sản phẩm mà gần đây bạn đã xem trên trang web của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng các cookie không nhận dạng đích danh người dùng mặc dù chúng thật sự nhận dạng trình duyệt của người dùng. Bạn luôn có thể chọn vô hiệu hoá việc lưu trữ cookie trên máy vi tính của bạn bằng cách thay đổi thiết lập trình duyệt của bạn. Việc vô hiệu hoá cookie có thể dẫn đến sự hạn chế trong trải nghiệm các tính năng và dịch vụ của chúng tôi và trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ hoặc một phần dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Nội dung từ một số đối tác kinh doanh của chúng tôi được kết hợp và liên kết từ trang web cũng có thể sử dụng cookie. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie hoặc các trang web này.

8.2                         “Web beacon” (còn được gọi là image tag, pixel tag, clear GIF hoặc web bug) là một đoạn mã nhỏ được dùng để thu thập dữ liệu quảng cáo như đếm lượt xem trang web, lượt xem khuyến mại hoặc phản hồi quảng cáo. Web beacon hoặc các công nghệ tương tự có thể được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn việc đếm lượt truy cập vào các trang web của chúng tôi và kiểm soát cách người dùng điều hướng các trang web của chúng tôi.

8.3                          “Embedded script” là một mã lập trình được thiết kế để thu thập thông tin về tương tác của bạn trên các trang web của chúng tôi, ví dụ như các đường dẫn mà bạn đã nhấp vào. Đoạn mã sẽ được tải về tạm thời trong thiết bị của bạn từ máy chủ của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba, đoạn mã này sẽ chỉ được kích hoạt khi bạn kết nối với trang web của chúng tôi và sẽ được huỷ kích hoạt hoặc xoá bỏ ngay sau đó.

9.       Quyền Của Chủ Thể Dữ Liệu

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam, là một chủ thể dữ liệu, bạn có quyền:

a)              được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

b)             được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

c)              truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

d)             xoá  hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

e)             yêu cầu hạn chế việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

f)              phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nhằm ngăn chặn hoặc  hạn chế việc tiết lộ hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích quảng cáo, tiếp thị,;

g)             thu hồi sự đồng ý của bạn về việc đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;

h)             yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

i)               khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định pháp luật;

j)               yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc các quyền tự bảo vệ khác theo quy định pháp luật.

10.     Rủi Ro Truyền Dẫn Thông Tin

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật, vật lý, hành chính hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khỏi việc bị lạm dụng, mất mát, thay đổi, tiết lộ, mua lại hoặc truy cập trái phép. Mặc dù hệ thống được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật cùng với sự hỗ trợ của các công nghệ bảo mật, chúng tôi không thể đảm bảo dữ liệu truyền trên đường truyền internet luôn an toàn 100% (Ví dụ: khi bạn truy cập “mạng không bảo mật”). Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng sự truyền dẫn Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trên mạng sẽ được an toàn một cách tuyệt đối. Bất kỳ nguy cơ truyền dẫn Dữ Liệu Cá Nhân sẽ thuộc về rủi ro của riêng bạn và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có truy cập trái phép trong quá trình truyền dẫn đó.

11.     Liên Hệ

11.1        Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, thắc mắc hoặc mong muốn thu hồi sự đồng ý của bạn, hoặc muốn truy cập để xem, điều chỉnh các bản lưu Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc để thực hiện bất kỳ quyền nào khác của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo chi tiết bên dưới:

CÔNG TY TNHH SONY ELECTRONICS VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6 & 7, Tòa nhà President Place, 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028. 3822.2227

Email: Piinquiry.SEV@ap.sony.com

11.2      Nếu bạn thu hồi sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ hoặc tất cả việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, tuỳ thuộc vào tính chất của yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho bạn. Ngoài ra, có một số trường hợp chúng tôi không thể cung cấp quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nếu Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không được thu thập thông qua tài khoản My Sony, Sony Store Online,…, tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện các quyền khác như được quy định tại Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.