กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-5000

การส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟน (NFC การแชร์ด้วย one touch)

เพียงแตะแค่ครั้งเดียว ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ที่มี NFC และส่งภาพที่แสดงบนหน้าจอผลิตภัณฑ์ไปยังสมาร์ทโฟนได้โดยตรง

 1. เปิดใช้งานฟังก์ชั่น NFC ของสมาร์ทโฟน
 2. แสดงภาพเดียวบนผลิตภัณฑ์
 3. แตะสมาร์ทโฟนเข้ากับผลิตภัณฑ์

  ผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อกัน และ PlayMemories Mobile จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติบนสมาร์ทโฟน จากนั้นภาพที่แสดงจะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟน

  • ก่อนจะแตะสมาร์ทโฟน ให้ยกเลิกฟังก์ชั่นสลีปและการล็อคหน้าจอของสมาร์ทโฟน
  • ฟังก์ชั่น NFC ใช้งานได้เฉพาะเมื่อ (เครื่องหมาย N) แสดงบนผลิตภัณฑ์เท่านั้น
  • แตะสมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน 1-2 วินาทีขึ้นไป จนกระทั่ง PlayMemories Mobile เริ่มขึ้น
  • หากต้องการถ่ายโอนภาพตั้งแต่สองภาพขึ้นไป เลือก MENU → (ไร้สาย)[ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] เพื่อเลือกภาพ หลังจากหน้าจอเปิดการเชื่อมต่อปรากฏขึ้น ใช้ NFC เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟน

เกี่ยวกับ “NFC”

NFC เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นระหว่างอุปกรณ์หลากชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือบัตร IC ฯลฯ NFC ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นเพียงแตะบนจุดแตะที่กำหนด

 • NFC (Near Field Communication) คือมาตรฐานสากลของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถเลือกขนาดภาพที่จะส่งไปยังสมาร์ทโฟนจาก [ต้นฉบับ], [2M] หรือ [VGA]
  หากต้องการเปลี่ยนขนาดภาพ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • สำหรับสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
   ไปที่ PlayMemories Mobile และเปลี่ยนขนาดภาพโดย [ตั้งค่า][ขนาดภาพคัดลอก]
  • สำหรับ iPhone/iPad
   เลือก PlayMemories Mobile ในเมนูตั้งค่า และเปลี่ยนขนาดภาพโดย [ขนาดภาพคัดลอก]
 • ภาพ RAW จะถูกแปลงเป็นรูปแบบ JPEG เมื่อส่งไปแล้ว
 • ท่านไม่สามารถถ่ายโอนภาพด้วยฟังก์ชั่น NFC ถ้าดัชนีภาพแสดงอยู่บนผลิตภัณฑ์
 • ถ้าท่านทำการเชื่อมต่อไม่ได้ ให้ทำดังนี้
  • เปิด PlayMemories Mobile ในสมาร์ทโฟน จากนั้นค่อยๆ ขยับสมาร์ทโฟนไปทาง (เครื่องหมาย N) ของผลิตภัณฑ์นี้
  • ถ้าสมาร์ทโฟนอยู่ในเคส ให้ถอดเคสออก
  • ถ้าผลิตภัณฑ์อยู่ในเคส ให้ถอดเคสออก
  • ยืนยันว่าได้เปิดฟังก์ชั่น NFC บนสมาร์ทโฟนแล้ว
 • เมื่อตั้ง [โหมดเครื่องบิน] ไว้ที่ [เปิด] ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟน ตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] ไปที่ [ปิด]
 • ท่านไม่สามารถส่งภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ AVCHD