#ShootYourFun và giành giải thưởng máy ảnh ZV-1 #ShootYourFun và giành giải thưởng máy ảnh ZV-1 #ShootYourFun và giành giải thưởng máy ảnh ZV-1

Cuộc thi quay Video trên Instagram #ShootyourFun của Sony

Điều khoản Và Điều kiện

Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam ("Sony") duy trì trang web này www.sony-asia.com/microsite/Digital_Camera_ZV-1/ZVDO-contest/vn/index.html ("Trang web") và chịu trách nhiệm cho cuộc thi quay video trên Instagram "#ShootYourFun" ("Cuộc thi").

Sony bảo lưu quyền hủy hoặc sửa đổi Cuộc thi và các điều khoản, điều kiện của Cuộc thi này ("Điều khoản và Điều kiện") vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Mọi thay đổi nào cũng sẽ được đăng tải trên Trang web.

Điều kiện của người tham gia

 1. Cuộc thi này chỉ dành cho cư dân Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Trung Đông ("Các Khu vực Tham gia") từ đủ 18 tuổi trở lên vào ngày tham gia. Bạn có trách nhiệm bồi thường cho Sony về bất kỳ và tất cả các khiếu nại có liên quan tới việc bạn tham gia Cuộc thi này và liên quan đến sự vi phạm các Điều khoản và Điều kiện có trong văn bản này. Các quyền của Sony được bảo lưu một cách rõ ràng theo văn bản này.
 2. Nhân viên của Sony và các công ty liên kết của Sony trong các Khu vực Tham gia, các công ty quảng cáo và quan hệ công chúng của Sony cùng các nhân viên của họ, và các thành viên trong gia đình và/hoặc những người sống cùng nhà của từng đối tượng được nêu trên không được tham gia Cuộc thi này.
 3. Sony bảo lưu quyền tuyên bố không đủ tư cách và/hoặc loại trừ bất kỳ bài dự thi nào khỏi Cuộc thi, vì bất kỳ lý do gì và không vì lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này.

Thể lệ Cuộc thi

 1. Người dự thi gửi video qua Instagram bắt đầu từ 00:01 ngày 5 tháng 10 năm 2020 đến 23:59 (GMT +8:00) ngày 20 tháng 11 năm 2020 ("Thời hạn Cuộc thi").
 2. Mỗi người dự thi có thể gửi nhiều bài dự thi qua tài khoản Instagram của mình theo các bước sau:
  Bước 1: Theo dõi tài khoản Instagram @SonyVietnam tại www.instagram.com/sonyvietnam
  Bước 2: Đăng video dự thi lên tài khoản Instagram cá nhân của bạn và gắn thêm vào các từ khóa hashtag sau đây: #ShootYourFun & #ZVDO_VN
  Bước 3: Tag @SonyVietnam Instagram
 3. Không hạn chế về số lượng Video mà bạn có thể tải lên để tham gia dự thi, nhưng mỗi Video phải là duy nhất và tuân thủ những Điều khoản và Điều kiện này.
 4. Các video có dấu chìm (watermarks) (gồm cả đoạn giới thiệu đoàn làm Video) cũng không được tham gia.
 5. Các video dùng ứng dụng hiệu ứng Thực tế ảo Tăng cường (AR) (TikTok, SnapChat, Boomerang & ...) sẽ bị loại khỏi cuộc thi này. Ngoại trừ việc được gắn thêm các Sticker hay bộ hình ảnh & âm nhạc được cung cấp bởi Cuộc thi #ShootyourFun là được phép sử dụng.
 6. Người tham gia sẽ phải đặt tài khoản Instagram của mình ở chế độ công khai. Mỗi Bài dự thi sẽ được chấm điểm bởi ban giám khảo gồm (các) đại diện của Sony ("Ban giám khảo").
 7. Trong từng Khu vực tham gia, 3 bài dự thi sẽ được Ban giám khảo chọn là Người thắng giải trong nước và cũng sẽ được gửi đi dự Cuộc thi Khu vực. 03 (Ba) Người chiến thắng Giải Khu vực sẽ được chọn dựa trên các tiêu chí tính sáng tạo, độc đáo & giá trị giải trí của nội dung các video.
 8. Người tham gia phải đảm bảo rằng Video mà họ dự thi là nguyên bản và chưa từngđược xuất bản, theo đó người dự thi sở hữu toàn bộ các quyền sử dụng đối với tác phẩm Video này.
 9. Người dự thi đạt một trong 3 Giải Khu vực sẽ được gọi là Đại sứ Sony #ShootYourFun và sẽ phải tạo ra các nội dung video và tài liệu bằng máy ảnh ZV-1. Các video được sáng tạo này cũng sẽ được điều chỉnh bởi Mục 17 (Hồ sơ Dự thi) dưới đây.
 10. Trong trường hợp có các hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân khác xuất hiện trong hoặc có liên quan đến Video dự thi thì người tham gia dự thi phải đảm bảo rằng những cá nhân đó đã chấp thuận và đồng ý để bạn cung cấp hình ảnh và thông tin cá nhân cho Sony và Sony có thể sử dụng các hình ảnh và thông tin cá nhân cho mục đích của Cuộc thi này.
 11. Bất kỳ trang phục, đồ dùng sân khấu hay vật liệu khác được dùng đều phải được thuê hoặc đi thuê với sự cho phép của chủ sở hữu và tất cả các sự cho phép có liên quan khác.
 12. (Các) video đã chỉnh sửa bằng bất kỳ phần phềm sửa hình ảnh hoặc chương trình tương tự nào cũng đều được phép dự thi. Người dự thi phải đảm bảo rằng hiệu ứng Video đã được thực hiện bằng phần mềm hợp pháp.
 13. Người tham gia dự thi phải đảm bảo rằng Sony và toàn bộ nhân viên, giám đốc và người lao động của Sony không bị ràng buộc và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ các khiếu nại hoặc khiếu kiện của các bên thứ ba, bao gồm chi phí và phí tổn bất ngờ có liên quan tới việc sử dụng Video dự thi này.

Hồ sơ Dự thi (Bài Dự thị)

 1. Bằng việc gửi các bài dự thi và tham gia Cuộc thi này, mỗi người dự thi theo đây (a) đặc biệt cho phép Sony sử dụng và/hoặc cấp phép cho các bên thứ ba sử dụng, mà không phải trả tiền, đạt được hoặc được tặng , một giấy phép không độc quyền và không thể hủy ngang để sử dụng, tái bản, chỉnh sửa và/hoặc thay đổi các Video Dự thi trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho mục đích marketing và quảng bá, bao gồm nhưng không giới hạn ở xuất bản tại cửa hàng của Sony; (b) tuyên bố và bảo đảm rằng mọi yếu tố có trong hồ sơ dự thi (i) là nguyên bản đối với người dự thi hoặc đã được xóa hoàn toàn để sử dụng cho Cuộc thi này, (ii) không và sẽ không, dưới bất kỳ hình thức nào, xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào khác mà người dự thi có thể là một bên, (iii) không chứa nội dung phỉ báng, xảo trá hoặc việc xuất bản hoặc bán mà theo đó vi phạm quy chế hoặc quy định của liên bang hoặc tiểu bang, (iv) không tục tĩu hoặc dưới bất kỳ hình thức trái pháp luật nào khác và (v) sẽ không yêu cầu Sony phải trả tiền hoặc chịu bất kỳ chi phí nào cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào do kết quả của việc Sony sử dụng hoặc khai thác cùng một nội dung. Bạn cũng sẽ phải bồi thường và bảo vệ Sony và các công ty liên kết của Sony khỏi mọi khiếu nại, sự kiện tụng, thiệt hại, mất mát và chi phí, phí tổn (bao gồm chi phí pháp lý và phí chuyên môn) phát sinh từ hoặc có liên quan tới bất kỳ vi phạm nào đã nêu ở trên.
 2. Người đạt giải sẽ đồng ý để Sony hoặc các đại diện được ủy quyền của Sony liên hệ để tham gia các sự kiện công chúng gắn với Cuộc thi này để tạo sự lan tỏa thông tin trên các phương tiện đại chúng, báo chí về Cuộc thi và máy ảnh của Sony. Điều này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các đoạn trích dẫn được đưa vào các thông cáo báo chí và các cuộc họp báo, phỏng vấn...
 3. Sony bảo lưu quyền loại toàn bộ các bài dự thi không đáp ứng được các quy định và quy tắc của Cuộc thi này. Quy định này áp dụng với cả các hồ sơ đã gửi đi có thông tin không hợp lệ hoặc không chính xác.
 4. Các thi sinh có thể bị loại khỏi cuộc thi nếu sử dụng các phương pháp không lành mạnh hoặc phi đạo đức khi tham gia Cuộc thi.
 5. Quyết định của Sony đối với những Người đạt giải là quyết định cuối cùng.

Giải thưởng

 1. Các giải thưởng là không thể chuyển nhượng và không được quy đổi thành tiền mặt và có thể phụ thuộc vào tình trạng sẵn có. Sony bảo lưu quyền thay thế bất kỳ giải thưởng nào bằng các hiện vật có giá trị tương tự mà không cần báo trước.
 2. Việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào từ Sony hoặc đại lý ủy quyền của Sony sẽ đồng nghĩa với việc Người đạt giải cho phép Sony sử dụng tên, hình ảnh, giọng nói và/hoặc các yếu tố tương tự của Người đạt giải cho các mục đích biên tập, quảng cáo, quảng bá, marketing và/hoặc vì các mục đích khác mà không cần phải trả thêm khoản tiền nào trừ khi bị pháp luật nghiêm cấm. Việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào đồng nghĩa với việc Người đạt giải bảo vệ Sony khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân hành động, và/hoặc thiệt hại mà Người đạt giải có thể có, dù đã biết hay không biết tại thời điểm hiện tại, hoặc bất kể điều gì trong tương lai, phát sinh từ hoặc có liên quan tới: (i) Cuộc thi, (ii) thương tích cá nhân và/hoặc thiệt hại về tài sản, trộm cắp hoặc mất mát do Người đạt giải phải gánh chịu là hậu quả của việc sử dụng và/hoặc nhận giải thưởng, và/hoặc (iii) bất kỳ nghĩa vụ thuế nào liên quan tới Cuộc thi, giải thưởng và/hoặc sử dụng hoặc nhận giải thưởng.
 3. Kết quả của tất cả Người đạt giải sẽ được công bố vào khoảng tháng 11 tới tháng 12/2020.
 4. Người đạt giải sẽ được liên hệ trực tiếp từ tài khoản Instagram của Khu vực Dự thi trước tháng 11/2020, và có thể được yêu cầu gửi dữ liệu của Video dự thi cho Sony trước ngày do Sony chỉ định. Nếu ứng viên không cung cấp được các nội dung yêu cầu trong vòng ba ngày làm việc thì sẽ dẫn tới việc ứng viên đó bị loại bỏ khỏi việc nhận giải.
 5. Theo các Điều khoản và Điều kiện tại đây, Ba (3) bài dự thi đạt giải sẽ được chọn và người đạt giải sẽ nhận được các giải thưởng sau:
  Máy ảnh Kỹ thuật số ZV-1 có VCT-SGR1

  Toàn bộ bài đạt giải sẽ được tự động chuyển đi để tham gia vào cuộc thi giải toàn cầu cao hơn ("Cuộc thi Khu vực") cùng với người đạt giải từ các cuộc thi ở các địa phương khác ở Châu Á Thái Bình Dương, có cơ hội chiến thắng giải thưởng bổ sung sau đây trị giá 2.000 USD.


  Không có giải tiền mặt hoặc tín dụng thay thế. Giải thưởng không thể chuyển nhượng hoặc đổi sang giá trị khác. Nếu (các) giải thưởng hết vì bất kỳ lý do gì thì Sony bảo lưu quyền cung cấp giải thay thế có Giá trị tương đương.
 6. Trong trường hợp có bất kỳ Người đạt giải nào không đáp ứng các tiêu chí của Cuộc thi, Sony, theo quyết định của mình, có thểquyết định chọn Người đạt giải khác thay thế. Trong trường hợp này, bất kỳ Người đạt giải nào khác sẽ được chọn dựa trên cùng tiêu chí như đã nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này. Sony có thể lặp lại quy trình này nhiều lần cho tới khi Sony chọn được Người đạt giải đáp ứng được theo các Điều khoản và Điều kiện này.
 7. Các giải thưởng không có người nhận trong vòng 4 tuần kể từ ngày thông báo trao giải thì sẽ bị loại bỏ theo toàn quyền quyết định của Sony. Quyết định của Sony về việc trao giải và/hoặc trong mọi trường hợp bao gồm những trường hợp không được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả người tham gia Cuộc thi, và sẽ không có thắc mắc, chủ đề hay phản đối nào được thực hiện hoặc tán thành liên quan tới quyết định của Sony về cùng vấn đề đó. Việc tiếp nhận giải thưởng của bất kỳ Người đạt giải nào trong Cuộc thi này phải tuân thủ bất kỳ và toàn bộ pháp luật, quy định và quy tắc hiện hành.

Trách nhiệm pháp lý

 1. Sony không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất hoặc sự thất vọng nào mà người dự thi phải chịu đựng khi tham gia Cuộc thi này hoặc là kết quả của việc tham gia Cuộc thi này hay chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào. Sony không chịu trách nhiệm về mọi sự giám hộ an toàn, việc trả lại, không giao được hoặc thất lạc hồ sơ dự thi, bị trễ, sai đường, gặp trục trặc hoặc sai về kỹ thuật của bất kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại nào, các hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ, hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, sự hỏng hóc về phần mềm của bất kỳ email hoặc hồ sơ nào sẽ nhận được trên cơ sở vấn đề kỹ thuật hoặc nghẽn mạng Internet, đường dây điện thoại hoặc tại bất kỳ ứng dụng hoặc bất kỳ sự kết hợp nào trong đó, bao gồm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với máy tính hoặc điện thoại di động của người dự thi hoặc của bất kỳ ai khác có liên quan tới hoặc là hệ quả của việc tham gia hoặc tải về bất kỳ tài liệu nào trong Cuộc thi này.
 2. Bằng việc tham gia Cuộc thi này hoặc chấp nhận các giải thưởng, người dự thi đồng ý không có khiếu nại nào liên quan đến những mất mát hoặc tổn thất (bao gồm tổn thất đặc biệt, gián tiếp và nhân quả) sẽ được khẳng định chống lại Sony, các công ty mẹ của hãng, các công ty liên kết, giám đốc, quản lý, nhân viên hoặc đại lý của Sony từ bất kỳ và toàn bộ mất mát, thiệt hại, quyền, yêu cầu bồi thường và tố tụng phát sinh từ Cuộc thi và việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào từ Cuộc thi này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, tử vong và thiệt hại về tài sản.
 3. Bằng việc gửi bài dự thi, người dự thi đồng ý và bảo đảm rằng bạn sẽ không gửi bất kỳ nội dung nào (a) có tính thù hận, đe dọa hoặc khiêu dâm; xúi giục bạo lực; hoặc có sự khỏa thân, đồ họa hoặc bạo lực vô cớ; (b) vi phạm bất kỳ bộ luật, sắc lệnh hiến pháp hoặc quy định nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh; chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai trái); đó là hoặc có thể coi là việc phỉ báng, xúc phạm, thù hận, phân biệt chủng tộc, kỳ thị hoặc tấn công về tín ngưỡng tôn giáo, đe dọa hoặc quấy rối phi pháp đối với bất kỳ cá nhân, đối tác hoặc công ty nào; (c) nhân danh bất kỳ người bán hoặc nhà sản xuất nào, hoặc vì hành động đó mà bạn được bên thứ ba bồi thường hoặc được cấp quyền; (d) bao gồm bất kỳ thông tin nào tham chiếu các ứng dụng, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin liên hệ hoặc số điện thoại khác; (e) hoặc có chứa bất kỳ virus máy tính, sâu máy tính hoặc bất kỳ chương trình hoặc tập tin máy tính nào tiềm ẩn gây hại.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

 1. Thông tin - Tất cả thông tin, bao gồm thông tin cá nhân ("Thông tin") được gửi đến hoặc được biết đến bởi Sony và/hoặc các công ty liên kết của Sony có liên quan tới Cuộc thi này sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích đã nêu và xử lý căn cứ vào các Điều khoản và Điều kiện này và những điều được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư của Sony tại www.sony.com.vn/microsite/privacypolicy (" Chính sách Quyền riêng tư").
 2. Sử dụng thông tin - Bên cạnh những điều được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư, bằng việc tham gia Cuộc thi này, người dự thi đồng ý cho Sony:
  1. sử dụng Thông tin, mà không cần trả tiền, cho các mục đích quảng bá và marketing của Sony; và
  2. sử dụng Thông tin, mà không cần trả tiền, cho các mục đích quản lý có liên quan tới Cuộc thi này.
 3. Mỗi cá nhân tham gia Cuộc thi này xác nhận rằng đối với bất kỳ Thông tin nào của cá nhân đó cung cấp theoTrang web này:
  1. Cá nhân đó được quyềntiết lộ Thông tin đó; và
  2. Việc tiết lộ như vậy phải tuân thủ bất kỳ chế định quyền riêng tư nào của bất kỳ khu vực nào, trong phạm vi địa lý của Cuộc thi và chúng tôi có quyền sử dụng những Thông tin đó theo dự liệu của Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ Thông tin đó cho các đại lý bên ngoài hoặc các bên thứ ba của Sony).
 4. Cung cấp Thông tin cho các Bên thứ ba - Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển giao Thông tin này cho các bên thứ ba không liên quan nếu không có sự đồng ý của bạn. Nếu có thể, bạn sẽ có cơ hội chỉ rõ liệu bạn có muốn "chọn đồng ý" và/hoặc 'chọn không đồng ý" việc nhận thông tin quảng cáo và/hoặc tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi khác của chúng tôi và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 5. Phân tích Hành vi Người sử dụng - Chúng tôi có quyền thực hiện phân tích thống kê về hành vi và đặc tính của người dùng để đánh giá sự quan tâm và sử dụng các phần khác nhau trên Trang web và để thông báo cho các nhà quảng cáo về các thông tin đó cũng như số người dùng đã được tiếp cận hoặc nhấp vào các biểu quảng cáo của họ. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp dữ liệu tổng hợp từ những phân tích này cho các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hay chính sách nào của bên thứ ba yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và bạn cần phải xem chính sách về quyền riêng tư hiện hành của bên đó.
 6. Cookies - Bạn nên biết rằng thông tin và dữ liệu có thể được tự động thu thập khi sử dụng "cookies". "Cookies" là các tập tin nhỏ có thể dùng để nhận ra những người dùng hay gặp và cho phép chúng tôi quan sát hành vi và tạo ra dữ liệu tổng hợp để cải thiện Trang web và nhắm tới quảng cáo. Cookies không đính kèm vào hệ thống của bạn và không làm hại các tập tin của bạn. Nếu bạn không muốn thông tin thu thập qua việc sử dụng cookies thì có một quy trình đơn giản trong phần lớn các trình duyệt cho phép bạn từ chối hoặc chấp nhận tính năng cookies.
 7. Việc cập nhật hoặc Xóa Thông tin - Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về bất kỳ cập nhật, chỉnh sửa và sửa lỗi nào đối với Thông tin đã thu thập trước đây khi sử dụng Mẫu phản hồi trên Trang web. Ngoài ra, khi bạn yêu cầu thì chúng tôi sẽ có các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xóa Thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, việc xóa thông tin của bạn có thể là bất khả thi vì có một số thông tin còn sót lại do sao lưu và hồ sơ xóa.

Miễn trừ trách nhiệm

 1. Xin lưu ý rằng, mọi tài liệu được đăng tải trên Trang web có thể được tải xuống công khai bởi những người xem thứ ba. Sony đã thực hiện các bước thận trọng để ngăn cản người dùng tải về. Tuy nhiên, nếu vẫn có người cố ý tải về thì Sony sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.

Tổng hợp

 1. Sony có toàn quyền tự quyết, chấm dứt hoặc tạm dừng Cuộc thi này mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn nếu có các sự kiện bất ngờ mà theo quan điểm tuyệt đối của Sony thì nó có thể gây nguy hiểm cho việc tiến hành Cuộc thi.
 2. Sony bảo lưu quyền chỉnh sửa/thay đổi các Điều khoản và Điều kiện và giải thưởng mà không chịu trách nhiệm đối với những người tham gia.
 3. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan tới Cuộc thi hay các Điều khoản và Điều kiện của Cuộc thi này thì Sony sẽ có quyền ra quyết định cuối cùng.
 4. Các Điều khoản và Điều kiện của Cuộc thi này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của Việt Nam.