ផ្ដិតយកភាពរីករាយរបស់អ្នក (#ShootYourFun) និងឈ្នះកាមេរ៉ា ZV-1 មួយគ្រឿង! ផ្ដិតយកភាពរីករាយរបស់អ្នក (#ShootYourFun) និងឈ្នះកាមេរ៉ា ZV-1 មួយគ្រឿង! ផ្ដិតយកភាពរីករាយរបស់អ្នក (#ShootYourFun) និងឈ្នះកាមេរ៉ា ZV-1 មួយគ្រឿង!

ទស្សនាឃ្លីប #ShootYourFun ដែលបាន​ថតជាមួយកាមេរ៉ា Digital Camera ZV-1

ថតឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយ ហើយ​បង្ហាញ​ដល់​យើង​ពីភាពលេច
ធ្លោរបស់អ្នក​ពេលវេលារីករាយ។

រង្វាន់ថ្នាក់ជាតិ

3 local entries នឹងត្រូវបាន​ជ្រើសរើស​ឲ្យ​ឈ្នះ Digital Camera ZV-1
អមជាមួយ​នឹងគ្រឿងបន្ថែមលើកាម៉េរាជាច្រើនទៀត

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម​អំពី​រង្វាន់ សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មានលម្អិត​អំពីកាមេរ៉ា ZV-1 នៅទីនេះ!
រង្វាន់ថ្នាក់តំបន់

អ្នកចូលរួមប្រកួត​ដែលបានជ្រើសរើស​ពី​ប្រទេសដែលចូលរួមទាំងអស់ នឹង​បន្ត​ទៅ​ប្រកួត​នៅថ្នាក់តំបន់ ដែលតាមរយៈនេះ
the top 3 winners* នឹង​មានឱកាស​ឈ្នះទឹកប្រាក់ម្នាក់ USD2,000

*អ្នកឈ្នះនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់នឹង​​តម្រូវ​ឲ្យ​ថតវីដេអូ​សម្រាប់​កាមេរ៉ា ZV-1 ហើយ​ផ្តល់សិទ្ធិ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ
Sony ប្រើ​ប្រាស់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយធ្វើទីផ្សារ​សម្រាប់​តំបន់ឧបទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (SEAP)។


ចាប់ពីថ្ងៃទី 5 ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ដោយគ្រាន់តែ៖

ជំហានទី 1

ថត និង កែវីឌីអូដែលមានរយៈ
ពេលពី១០ ទៅ ៦០វិនាទី

ជំហានទី 2

បង្ហោះវីដេអូដែលបានថតដោ
យអ្នកផ្ទាល់ទៅលើហ្វ៊ីដគណនី
Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
និងបន្ថែមស្លាក (hashtags)
#ShootYourFun & #ZVDO_KH

ជំហានទី 3

បំពេញពត៌មានរបស់អ្នកនៅ
ក្នុងតណភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ

ចុះឈ្មោះ

ត្រូវការជំនួយខ្លះៗឬទេ? អ្នកអាចទាញយកនៅទីនេះបានដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទាញយករូបភាពខ្ជូតៗគួរអោយស្រលាញ់ និង overlay
ស្អាតៗនៅទីនេះបានដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីជំនួយអោយវីដេអូរបស់អ្នកកាន់តែទាក់ទាញ

ទាញយករូបភាពខ្ជូតៗគួរអោយស្រលាញ់
និង overlay
ស្អាតៗដើម្បីយកទៅប្រើជា
មួយកម្មវិធីកាត់តវីដេអូរបស់អ្នក

ទាញយកឥឡូវនេះ

ស្ទីគ័រទាំងនេះក៏មាននៅលើ Instagram Stories
ជាផងដែរ – គ្រាន់តែស្វែងរកពាក្យ ShootYourFun
or ZVDO ដើម្បីប្រើ​វា​ដោយផ្ទាល់​នៅក្នុង
Instagram គឺជាការស្រេច។


ចង់ធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់អ្នក​កាន់តែពិសេស​ជាងនេះទៀតមែនទេ? យក​ឯកសារសំឡេងទាំងនេះទៅ!

អ្នកអាចដាក់បទភ្លេងក៏បានមិនដាក់ក៏បាននៅក្នុងវីដេអូរបស់អ្នក ប៉ុន្តែ​បើសិនជា​អ្នក​ចង់ប្រើវា សូមប្រើ​តែបទចម្រៀង​ល្អៗទាំងនេះប៉ុណ្ណោះ* -
យើងបានធ្វើវាជាពិសេស​សម្រាប់អ្នក។

*សូមកត់សម្គាល់ថា ការចូលរួមដែលមិនប្រើ​បទចម្រៀងទាំងនេះ​អាច​ត្រូវបាន​ជម្រុះចោល។

សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់អំពីការប្រកួតប្រជែង

ពិនិត្យមើល​អ្នកចូលរួម​សប្តាហ៍នេះ​ពីក្នុង​តំបន់នេះ

*យើង​ទទួលយកអ្នកចូលរួម​ដែលបានផលិតវីដេអូ​នៅលើ​ឧបករណ៍​ជាច្រើន ដែលជាអាទិ៍រូមមានទាំងកាមេរ៉ា ZV-1 ផងដែរ។

មើលច្រើនទៀត

អ្នកចូលរួម​ពិសេសៗ​ពី Cambodia

*យើង​ទទួលយកអ្នកចូលរួម​ដែលបានផលិតវីដេអូ​នៅលើ​ឧបករណ៍​ជាច្រើន ដែលជាអាទិ៍រូមមានទាំងកាមេរ៉ា ZV-1 ផងដែរ។

មើលច្រើនទៀត