Task

ค้นหาด้วย Google

ท่านสามารถค้นหาเว็บไซต์หรือโปรแกรมที่ดาวน์โหลดลงในแท็บเล็ตได้ ด้วยการค้นหาโดย Google

ค้นหาด้วยข้อความ

 1. แตะ [Google] ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอโฮม เพื่อเริ่มต้นการค้นหาโดย Google

 1. ใส่คำสำคัญ จากนั้นแตะ บนแป้นพิมพ์

 1. แตะที่รายการในผลการค้นหา

เบราเซอร์เปิดขึ้นมาและแสดงผลการค้นหา
คำแนะนำ
 • หน้าจอตั้งค่าสำหรับ “Google Now” จะปรากฏขึ้นในขั้นตอนที่ 1 เมื่อท่านใช้การค้นหาโดย Google เป็นครั้งแรก

 • ที่หน้าจอค้นหาโดย Google “Google Now” จะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งและเวลาในขณะนั้น

 • ท่านสามารถเริ่มต้นการค้นหาโดย Google ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • แตะ [Google] ที่มุมบนด้านซ้ายของหน้าจอโฮม

 • ลากปุ่ม (ย้อนกลับ), (โฮม), (โปรแกรมล่าสุด) หรือปุ่ม ที่ด้านล่างซ้ายของจอภาพขึ้นด้านบน*1

 • แตะ [ Apps & Widgets] - [ Google]

*1 ท่านสามารถใช้งานวิธีนี้ได้ขณะที่โปรแกรมอื่นกำลังทำงาน

วิธีค้นหาด้วยเสียง

 1. จากด้านบนซ้ายของหน้าจอโฮม แตะ หรือ [Google] จากนั้นแตะ

 1. พูดคำสำคัญโดยทำตามคำแนะนำบนจอภาพ

ผลการค้นหาปรากฏขึ้น
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง