อ้างอิง

การใช้งานหน้าจอโฮม

หน้าจอโฮมประกอบด้วยหน้าจอจำนวนห้าหน้าจอ ท่านสามารถปรับแต่งแต่ละหน้าจอให้ตรงตามความต้องการได้ โดยเลือกโปรแกรมและวิดเจ็ตที่ท่านชื่นชอบมาจัดวาง

A: ค้นหาโดย Google

แตะที่นี่เพื่อค้นหาด้วย Google ที่หน้าจอค้นหาโดย Google “Google Now” จะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งและเวลาในขณะนั้น

B: ตัวเรียกโปรแกรมด่วน

ตัวเรียกโปรแกรมด่วนจะปรากฏบนทุกๆหน้าของหน้าจอโฮม การลงทะเบียนโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยเอาไว้ที่นี่ จะเพิ่มความสะดวกในการเรียกใช้งานโปรแกรม
  1. แตะที่ไอคอนบนหน้าจอโฮมค้างไว้ จากนั้นลากไอคอนดังกล่าวไปปล่อยบนตัวเรียกโปรแกรมด่วน

คำแนะนำ
  • ท่านสามารถเลื่อนตำแหน่งไอคอนภายในตัวเรียกโปรแกรมด่วน และย้ายออกจากตัวเรียกโปรแกรมด่วนได้

C: Guest Mode

แตะที่นี่เพื่อใช้งาน “Guest Mode” สำหรับใช้งานแท็บเล็ตร่วมกับผู้อื่น อย่างเช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน

D: Apps & Widgets

แตะที่นี่เพื่อแสดงรายการโปรแกรมและรายการวิดเจ็ต

E: วิดเจ็ต

วิดเจ็ต คือโปรแกรมอย่างง่ายที่ทำงานอยู่บนหน้าจอโฮม ท่านสามารถเลือกวิดเจ็ตที่โปรดปรานจากรายการวิดเจ็ตเพื่อจัดวางไว้บนหน้าจอโฮมได้

F: โปรแกรม

ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่โปรดปรานจากรายการโปรแกรมเพื่อจัดวางไว้บนหน้าจอโฮมได้

G: ปุ่มควบคุมเบื้องต้น

  • (กลับไป): แตะที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้

  • (โฮม): แตะที่นี่เพื่อแสดงหน้าจอโฮม

  • (โปรแกรมล่าสุด): แตะที่นี่เพื่อแสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน

  • : แตะที่นี่เพื่อซ่อนแป้นพิมพ์ เมื่อแป้นพิมพ์ปรากฏอยู่บนจอภาพ

คำแนะนำ
  • ลากปุ่มเหล่านี้ขึ้นด้านบนเพื่อเริ่มต้นการค้นหาโดย Google

H: Small apps

ท่านสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมในเวอร์ชั่นขนาดเล็กได้ในขณะที่โปรแกรมอื่นๆกำลังทำงาน สำหรับบางโปรแกรมอย่างเช่น [Browser], [Calculator] และ [Remote control]

I: แถบแสดงสถานะ

แถบแสดงสถานะแสดงไอคอนระดับแบตเตอรี่ที่เหลือและการเชื่อมต่อ Wi-Fi นอจากนั้นยังแสดงไอคอนแจ้งเตือนเพื่อบอกให้ทราบเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น, มีอีเมล์เข้ามา หรือมีข้อมูลอัพเดตมาใหม่ เมื่อแตะที่แถบแสดงสถานะ ท่านสามารถแสดงแถบแจ้งเตือนและแถบควบคุมได้
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง