Task

วิธีใส่/ดึงซิมการ์ดออก (SGPT13)

วิธีใส่ซิมการ์ด

 1. ตรวจให้แน่ใจว่าได้ปลดสายเคเบิ้ลทั้งหมดออกจากแท็บเล็ตและทำการปิดเครื่องแท็บเล็ตเรียบร้อยแล้ว

 1. เปิดฝาปิดช่องใส่ซิมการ์ด

 1. สอดเข็มหรือที่หนีบกระดาษเล็กๆ (ไม่ได้ให้มาด้วย) ลงในช่องเล็กๆของถาดใส่ซิมการ์ด

คำแนะนำ
 • สำหรับแท็บเล็ตเครื่องใหม่ จะมีฉลากติดอยู่ที่ถาดใส่ซิมการ์ด ให้ดึงที่ฉลากเพื่อดึงเอาถาดใส่ซิมการ์ดออกมา แกะฉลากออกแล้วจึงใส่ซิมการ์ด

 1. ดึงถาดใส่ซิมการ์ดออกมา

หมายเหตุ
 • จับถาดใส่ซิมการ์ดด้วยความระมัดระวัง

 1. ใส่ซิมการ์ดลงในถาดใส่ซิมการ์ดโดยให้ด้านที่ปาดมุมของซิมการ์ดพอดีกับด้านที่ปาดมุมของถาดใส่ซิมการ์ด

หมายเหตุ
 • ตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนเกินออกมาบริเวณขอบของรอยตัด เมื่อแกะซิมการ์ดออกมาจากการ์ดพลาสติก ส่วนเกินนี้อาจทำให้ไม่สามารถใส่ซิมการ์ดลงในถาดใส่ซิมการ์ด

 1. ใส่ถาดใส่ซิมการ์ดกลับไป

หมายเหตุ
 • ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่ถาดใส่ซิมการ์ดกลับทาง

 • ใส่ถาดใส่ซิมการ์ดลงในช่องใส่ซิมการ์ดให้ถูกต้อง (A, ช่องล่าง) ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่ถาดใส่ซิมการ์ดลงในช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD (B, ช่องบน)

 1. ใส่ส่วน A ตามทิศทางที่ระบุโดยลูกศรที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

 1. ปิดฝาปิดช่องใส่ซิมการ์ด

 1. ตรวจให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดแน่นดีโดยไม่มีช่องว่างเหลืออยู่

หมายเหตุ
 • การปิดฝาปิดช่องใส่ซิมการ์ดอาจทำได้ยาก เพราะส่วนที่ยื่นออกมาบริเวณด้านหลังของฝาปิดและแผ่นบันทึกข้อมูล SD อาจกีดขวางขณะปิดฝา ตรวจให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดแน่นดีโดยไม่มีช่องว่างเหลืออยู่

วิธีถอดซิมการ์ดออก

 1. ทำตามขั้นตอน “วิธีใส่ซิมการ์ด” จนถึงขั้นตอนที่ 4 จากนั้นจึงถอดซิมการ์ดออกจากถาดใส่ซิมการ์ด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง