ดูภาพ

ดูภาพไม่ได้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบการ์ดหน่วยความจำลงในกล้องจนสุด

  • ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์ ถูกเปลี่ยนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

  • ไม่รับประกันว่ากล้องนี้จะเล่นไฟล์ภาพที่ถูกประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องอื่นได้

  • ใช้โปรแกรม “PlayMemories Home” เพื่อเปิดดูภาพที่บันทึกอยู่บนเครื่อง PC ด้วยกล้องนี้ ใช้โปรแกรมที่ติดมากับเครื่อง Mac เพื่อเปิดดูภาพ

ไม่สามารถดูภาพแบบสามมิติบนกล้องนี้
  • สามารถดูภาพแบบสามมิติบนกล้องนี้ได้เฉพาะเมื่อภาพนั้นถูกถ่ายด้วยโหมด [กวาดภาพหลายมุม]

  • ภาพ 3D ประกอบด้วยไฟล์ JPEG และไฟล์ MPO ถ้าหากไฟล์หนึ่งไฟล์ใดถูกลบบนเครื่อง PC กล้องอาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง

วันที่และเวลาไม่ปรากฏ
  • การแสดงผลหน้าจอถูกตั้งค่าไว้ที่แสดงภาพเท่านั้น กด (ตั้งค่าการแสดงผล) บนปุ่มหมุนควบคุมเพื่อแสดงข้อมูล [รายละเอียด]

ไม่ได้ยินเสียงดนตรีขณะแสดงสไลด์โชว์
  • กำลังแสดงสไลด์โชว์ด้วยระบบ [เล่นภาพต่อเนื่อง] ให้เลือก [สไลด์โชว์พร้อมดนตรีประกอบ] แล้วแสดงใหม่

ภาพไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวี
  • ในการดูภาพเคลื่อนไหว กล้องและเครื่องทีวีจะต้องใช้ระบบสีระบบเดียวกัน [รายละเอียด]

ภาพ 3D ไ่ม่ปรากฏบนเครื่องทีวี ถึงแม้กล้องจะอยู่ในโหมด [ดูภาพ 3D]
  • ตรวจสอบว่าเครื่องทีวีถูกตั้งค่าให้แสดงภาพ 3D