ดูภาพ

ดูภาพไม่ได้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบการ์ดเมโมรี่ลงในกล้องจนสุด

  • ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์ ถูกเปลี่ยนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

  • ไม่รับประกันว่ากล้องนี้จะเล่นไฟล์ภาพที่ถูกประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องอื่นได้

  • กล้องกำลังทำงานในโหมด USB ยกเลิกการเชื่อมต่อ USB [รายละเอียด]

  • ใช้โปรแกรม “PlayMemories Home” เพื่อเปิดดูภาพที่บันทึกอยู่บนเครื่อง PC ด้วยกล้องนี้ ใช้โปรแกรมที่ติดมากับเครื่อง Mac เพื่อเปิดดูภาพ

วันที่และเวลาไม่ปรากฏ
  • การแสดงผลหน้าจอถูกตั้งค่าไว้ที่แสดงภาพเท่านั้น กด (เนื้อหาการแสดง) บนปุ่มหมุนควบคุมเพื่อแสดงข้อมูล [รายละเอียด]

ภาพไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวี
  • ในการดูภาพเคลื่อนไหว กล้องและเครื่องทีวีจะต้องใช้ระบบสีระบบเดียวกัน [รายละเอียด]

ภาพ 3D ไ่ม่ปรากฏบนเครื่องทีวี ถึงแม้กล้องจะอยู่ในโหมด [ดูภาพ 3D]
  • ตรวจสอบว่าเครื่องทีวีถูกตั้งค่าให้แสดงภาพ 3D