การพิมพ์ภาพ

ขอบทั้งสองด้านของภาพที่พิมพ์ออกมาถูกตัด
  • ขอบทุกด้านของภาพอาจจะถูกตัดออกทั้งนี้ขึ้นกับเครื่องพิมพ์ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านพิมพ์ภาพที่ถ่ายด้วยขนาด [16:9] ขอบทั้งสองด้านของภาพอาจจะถูกตัดออก

  • เมื่อพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ของท่าน ยกเลิกการตั้งค่าพิมพ์แบบตัดขอบหรือพิมพ์แบบไร้ขอบ สอบถามผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่

  • ถ้าหากนำภาพไปพิมพ์ที่ร้านพิมพ์ภาพดิจิตอล สอบถามทางร้านว่าสามารถทำการพิมพ์ภาพโดยไม่ตัดขอบทั้งสองด้านได้หรือไม่

พิมพ์ภาพประทับวันที่ไม่ได้
  • เลือก MENU (ตั้งค่าถ่ายภาพ) [บันทึกวันที่] [เปิด] เพื่อซ้อนวันที่ลงบนภาพ พึงระลึกว่าเมื่อซ้อนวันที่ลงบนภาพแล้ว ท่านจะไม่สามารถลบวันที่นั้นออกจากภาพได้อีก

  • ท่านสามารถซ้อนวันที่ลงบนภาพนิ่งที่ถูกถ่ายโดยไม่มีวันที่ ได้โดยใช้โปรแกรม “PlayMemories Home” [รายละเอียด]

ไม่สามารถพิมพ์ภาพ 3D ดังที่ปรากฏบนหน้าจอกล้อง
  • ภาพ 3D ที่แสดงบนหน้าจอกล้องเป็นภาพของไฟล์ MPO แต่ภาพที่พิมพ์เป็นภาพของไฟล์ JPEG ดังนั้นในบางกรณี ภาพที่พิมพ์ออกมาจะไม่เหมือนกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ